Katalog kurzů

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách...
Ing. Antonín Daněk
Videozáznam ihned k dispozici
V průběhu online kurzu bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2015...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s dani silniční, způsobem zdaňování jednotlivých druhů vozi...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je objasnit problematiku kontrolního hlášení jakožto největší změny v oblasti DPH...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámení se změnani a technikou výpočtu DPFO a praktické provedení výpočtu na...
Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Účastník online kurzu ocení úzké propojení výkladu konkrétních ustanovení zákoníku práce s praktický...
JUDr. František Vlasák
Videozáznam ihned k dispozici
Účelem online kurzu je probrat změny, které v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezp...
Ing. Ota Paikert
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámení účastníků s aktuálním stavem a změnami provedenými v oblasti DPH v r...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daň...
Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby, problematiku nerovnoměrného rozvr...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uz...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z p...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujícíc...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače se současným stavem povinné elektronické komunikace i vzhl...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je objasnit si společně situace, ke kterým dochází na mzdových účtárnách a provés...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté ch...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače s procesem provádění srážek od počátku, kdy dojde do organ...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu se budete orientovat v možnostech poskytování zaměstnaneckých benefitů z...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup p...