Katalog kurzů

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámit účastníky se zavedením novinek v oblasti daní a účetnictví českých subjek...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví...
Ing. Ota Paikert
Videozáznam ihned k dispozici
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní seznámení posluchačů s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z př...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Orientace v základních navržených změnách obchodního práva a vybraných otázkách obchodních korporací...
Ing. Mgr. Tereza Krupová
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem on-line kurzu je seznámit účastníky s vybranými změnami v nejčastějších typech smluv podle NOZ...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámit účastníky s komplexním rozborem možností poskytování náhrad cestovních vý...
Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Pracovní on-line kurz k Vyhlášce č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způso...
Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Ing. Mgr. Tereza Krupová
Videozáznam ihned k dispozici
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Seminář je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat se s...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní rozbor možností poskytování zaměstnaneckých benefitů v podmínkách roku 2014 z pohledu daní...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Seznámení se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2014, a to zejména v souvislosti s novým obch...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní přehled o účetních a daňových dokladech, jejich náležitostech, vytváření, provádění oprav...
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D
Videozáznam ihned k dispozici
Podrobné informace o aktuálním výkladu vlivu nového občanského zákoníku na pracovně-právní vztahy od...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Školení k novele zákona o daních z příjmů právnických osob od 1. 1. 2014 od uznávaného odborníka.
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Účetní závěrka 2013 krok za krokem, praktické příklady, otázky a odpovědi
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Podrobný výklad a řešení problémů týkajících se zákona o daních z příjmů právnických osob za rok 201...