Katalog kurzů

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uz...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z p...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujícíc...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače se současným stavem povinné elektronické komunikace i vzhl...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je objasnit si společně situace, ke kterým dochází na mzdových účtárnách a provés...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté ch...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače s procesem provádění srážek od počátku, kdy dojde do organ...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu se budete orientovat v možnostech poskytování zaměstnaneckých benefitů z...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup p...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky se základními změnami v oblasti DPH v roce 2015 ve vazbě na...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu budete mít základní přehled o daňových principech a postupech, potřebnýc...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povin...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2015, a to s ohledem na první pozna...
Ing. Věra Engelmannová
Videozáznam ihned k dispozici
Zadání příkladu, vysvětlení postupu zdanění a uvedení dotčených ustanovení zákonného opatření Senátu...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je upozornit posluchače na úskalí při vyplňování daňových přiznání za rok 2014 a...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu budete vědět, čím vším jsou z personální oblasti ovlivňované mzdové nákl...
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Videozáznam ihned k dispozici
Dopady jednotlivých právních předpisů z oblasti pracovního práva na zákonitosti mzdového účetnictví.
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Zopakování celého procesu účetní závěrky včetně zaměření na specifika jednotlivých kroků, jejich výz...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžn...