Ing. Jana Ledvinková

Lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH pro celou řadu agentur (VOX, Verlag Dashofer, Notia, Anag, IVU Pardubice, agentura Otto Novák Kolín). Od roku 1993 zapsána v seznamu daňových poradců KDP ČR. Od roku 1997 působí ve firmě TARA CZC, s.r.o. s předmětem činnosti vedení účetnictví a daňové poradenství, jejíž je také zakladatelkou. V letech 2002/2003 absolvovala třísemestrální kurz „Základy práva pro daňové poradce“ s obhájením závěrečné práce. Od roku 2004 pracuje jako nezávislá daňová poradkyně v oblasti daně z přidané hodnoty. Cílem její lektorské činnosti je poskytnutí výkladu velmi obtížného zákona o DPH srozumitelnou formou těm, kteří se s tímto zákonem ve své praxi denně setkávají. V tomto oboru se rovněž věnuje publikační činnosti, kdy se snaží na konkrétních příkladech maximálně přiblížit aplikaci zákona do praxe, včetně způsobu zaúčtování některých problematických oblastí zákona.

Školení

27 Lis
lektor
DPH

Nárok na odpočet daně v podmínkách zákona o DPH pro rok 2024 na praktických příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Živé vysílání ikona 27.11.2024 (St) 10.00-14.00
Školení se bude zabývat principy uplatnění NNO a tématy s tím spojenými.
14 Říj
lektor
DPH

Dodání nemovitých věcí a jejich zdanění podle zákona o DPH v příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Živé vysílání ikona 14.10.2024 (Po) 10.00-14.00
Školení poskytne podrobný přehled právních norem týkajících se zákona o DPH při dodání nemovitých věcí, včetně judikatury SDEU a informací GFŘ. Účastníci se seznámí se…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH pro začátečníky 2024

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 16.4.2024 videozaznam 3 h 56 min. videozaznam 41 dotazů
Školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi základními pravidly uplatňování zákona o DPH.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v praktických příkladech 2022

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 23.3.2022 videozaznam 3 h 58 min. videozaznam 59 dotazů
Zaměření školení: aktuální stav legislativy, Informace GFŘ, správný výklad základních pojmů v DPH, nové pojmy od 1.10.2021, nové režimy jednoho správního místa, oblast…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH 2019

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 15.11.2018 videozaznam 3 h 28 min. videozaznam 11 dotazů
Cílem školení zaměřeném na změny v DPH 2019 je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysvětlení dopadu do praxe na konkrétních…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

Uplatňování DPH v praxi podrobně

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 10.4.2018 videozaznam 3 h 24 min. videozaznam 10 dotazů
Školení zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 a Ručení…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 12.12.2017 videozaznam 3 h 34 min. videozaznam 12 dotazů
Cílem školení je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ve kterých mají tyto novinky významné dopady…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH pro začátečníky

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 11.4.2017 videozaznam 3 h 27 min. videozaznam 10 dotazů
Školení bude založen na zcela praktickém výkladu základních pojmů k problematice stanovení místa plnění, stanovení základu daně, vystavení daňových dokladů, uplatnění…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v roce 2017

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 24.11.2016 videozaznam 3 h 20 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která vejde v platnost od 1.1.2017

Školení

27 Lis
lektor
DPH

Nárok na odpočet daně v podmínkách zákona o DPH pro rok 2024 na praktických příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Živé vysílání ikona 27.11.2024 (St) 10.00-14.00
Školení se bude zabývat principy uplatnění NNO a tématy s tím spojenými.
14 Říj
lektor
DPH

Dodání nemovitých věcí a jejich zdanění podle zákona o DPH v příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Živé vysílání ikona 14.10.2024 (Po) 10.00-14.00
Školení poskytne podrobný přehled právních norem týkajících se zákona o DPH při dodání nemovitých věcí, včetně judikatury SDEU a informací GFŘ. Účastníci se seznámí se…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH pro začátečníky 2024

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 16.4.2024 videozaznam 3 h 56 min. videozaznam 41 dotazů
Školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi základními pravidly uplatňování zákona o DPH.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v praktických příkladech 2022

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 23.3.2022 videozaznam 3 h 58 min. videozaznam 59 dotazů
Zaměření školení: aktuální stav legislativy, Informace GFŘ, správný výklad základních pojmů v DPH, nové pojmy od 1.10.2021, nové režimy jednoho správního místa, oblast…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH 2019

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 15.11.2018 videozaznam 3 h 28 min. videozaznam 11 dotazů
Cílem školení zaměřeném na změny v DPH 2019 je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysvětlení dopadu do praxe na konkrétních…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

Uplatňování DPH v praxi podrobně

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 10.4.2018 videozaznam 3 h 24 min. videozaznam 10 dotazů
Školení zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně po novele zákona o DPH k 1.7.2017 a Ručení…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v příkladech

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 12.12.2017 videozaznam 3 h 34 min. videozaznam 12 dotazů
Cílem školení je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ve kterých mají tyto novinky významné dopady…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH pro začátečníky

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 11.4.2017 videozaznam 3 h 27 min. videozaznam 10 dotazů
Školení bude založen na zcela praktickém výkladu základních pojmů k problematice stanovení místa plnění, stanovení základu daně, vystavení daňových dokladů, uplatnění…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH

DPH v roce 2017

Ing. Jana Ledvinková
ikona Videozáznam ikona 24.11.2016 videozaznam 3 h 20 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která vejde v platnost od 1.1.2017