Všechna školení

28 školení
play
lektor
Personalistika

Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu - pro náročné

ikona Videozáznam ikona 7.12.2015 videozaznam 3 h 20 min.
Účastník školení ocení úzké propojení výkladu konkrétních ustanovení zákoníku práce s praktickými příklady.
play
lektor
Mzdové účetnictví

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016

ikona Videozáznam ikona 3.12.2015 videozaznam 3 h 17 min.
Účelem školení je probrat změny, které v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení nastaly od 1. 1. a v průběhu roku 2015, upozornit na nejčastější chyby…
play
lektor
DPH

Výklad zákona o DPH od 1.1.2016

ikona Videozáznam ikona 1.12.2015 videozaznam 3 h 36 min.
Cílem školení je seznámení účastníků s aktuálním stavem a změnami provedenými v oblasti DPH v roce 2016.
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2016

ikona Videozáznam ikona 18.11.2015 videozaznam 3 h 41 min.
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2016.
play
lektor
Personalistika

Zákoník práce - pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách

ikona Videozáznam ikona 12.11.2015 videozaznam 3 h 27 min.
Na školení si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby, problematiku nerovnoměrného rozvržení a naučíte se řešit problémy za praxe.
play
lektor
Daně všeobecně

Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce

ikona Videozáznam ikona 3.11.2015 videozaznam 3 h 53 min.
Cílem školení je poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.
play
lektor
Daň z příjmů

Majetek a odpisy v roce 2016

ikona Videozáznam ikona 22.10.2015 videozaznam 3 h 48 min.
Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a…
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Novela zákona o účetnictví 2016 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů

ikona Videozáznam ikona 21.10.2015 videozaznam 3 h 30 min.
Cílem školení je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů.
play
lektor
Daně všeobecně

Elektronická komunikace se státní správou 2015/2016

ikona Videozáznam ikona 13.10.2015 videozaznam 3 h 37 min.
Kde všude je dnes nutné a povinné komunikovat elektronicky? Co je potřebné k elektronické komunikaci? Jaké sankce hrozí při porušení povinností? To vše se dozvíte na…
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účetnictví pro praxi 2015

ikona Videozáznam ikona 11.6.2015 videozaznam 3 h 47 min.
Cílem školení je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté chyby.