Ing. Alice Šrámková

Specializuje se na účetnictví podnikatelů a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Vlemi se věnuje i oblasti konsolidované účetní závěrky. Jako daňový poradce se zaměřuje především na oblast daně z příjmů právnických osob. Je členkou Komory daňových poradců, Komory certifikovaných účetních, pravidelně se účastní zasedání Národní účetní rady a jeautorkou některých interpretací NÚR.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
IFRS

Problematika IFRS IV

Ing. Alice Šrámková
ikona Videozáznam ikona 28.3.2024 videozaznam 3 h 2 min.
Finanční nástroje, podnikové kombinace
Ihned k dispozici
play
lektor
IFRS

Problematika IFRS III

Ing. Alice Šrámková
ikona Videozáznam ikona 21.3.2024 videozaznam 3 h 41 min.
Leasing, vykazování výnosů, odložená daň
Ihned k dispozici
play
lektor
IFRS

Problematika IFRS II

Ing. Alice Šrámková
ikona Videozáznam ikona 14.3.2024 videozaznam 3 h 34 min.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokračování).
Ihned k dispozici
play
lektor
IFRS

Problematika IFRS I

Ing. Alice Šrámková
ikona Videozáznam ikona 22.2.2024 videozaznam 3 h 27 min. videozaznam 3 dotazy
Koncepční rámec, účetní závěrka, cizí měny a kurzové rozdíly, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.