Všechna školení

30 školení
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Uzávěrkové operace 2019

ikona Videozáznam ikona 10.12.2019 videozaznam 3 h 29 min.
Z procesu celé závěrky je vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním případům typickým pro konec účetního období. Je to z toho důvodu, abychom se jim mohli věnovat…
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v daních a účetnictví 2020

ikona Videozáznam ikona 4.12.2019 videozaznam 3 h 49 min.
Školení se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH,…
play
lektor
Mzdové účetnictví

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020

ikona Videozáznam ikona 28.11.2019 videozaznam 3 h 57 min.
Školení se zaměří především nové úpravy platné od 1. 1. 2020 a novinky připravované pro rok 2020.
play
lektor
Mzdové účetnictví

Novinky ve mzdách 2020

ikona Videozáznam ikona 21.11.2019 videozaznam 3 h 38 min.
Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.
play
lektor
Daň z příjmů

Majetek a odpisy 2019

ikona Videozáznam ikona 14.11.2019 videozaznam 3 h 48 min.
Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení…
play
lektor
Daň z příjmů

Odložená daň

ikona Videozáznam ikona 5.11.2019 videozaznam 3 h 23 min.
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvýš praktický, nejen pro ty, kteří ho mají povinný. Toto školení vysvětlí…
play
lektor
Mzdové účetnictví

Zdravotní pojištění 2020

ikona Videozáznam ikona 30.10.2019 videozaznam 3 h 31 min.
Cílem školení je analyzovat změny ve zdravotním pojištění v roce 2019 a k 1. 1. 2020. Na základě poznatků a zkušeností z praxe bude proveden rozbor různých situací včetně…
play
lektor
Personalistika

Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, kdy s náhradou a kdy bez náhrady

ikona Videozáznam ikona 22.10.2019 videozaznam 3 h 31 min.
Školení vysvětlí základy typy nepřítomností, se kterými se lze v praxi setkat.
play
lektor
DPH

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020

ikona Videozáznam ikona 10.10.2019 videozaznam 3 h 54 min.
Cílem školení je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolventi budou schopni…
play
lektor
Neziskový sektor

Účetnictví neziskových organizací v příkladech

ikona Videozáznam ikona 2.10.2019 videozaznam 3 h 20 min.
Na školení budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované příklady vám poslouží jako jakási "kuchařka postupů", kterou můžete využít ve…