Marek Reinoha

Poradce pro oblast cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Během let 1991 - 2004 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a následně na celním úřadu Brno II., kde po několika letech rovněž vykonával funkci ředitele. Od roku 2004 se věnuje výhradně lektorské a publikační činnosti.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
INTRASTAT

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování Intrastatu - Intrastat pro pokročilé 2024

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 27.2.2024 videozaznam 3 h 38 min. videozaznam 8 dotazů
Školení se bude zaměřeno na složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH | zboží

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2024

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 6.2.2024 videozaznam 4 h 17 min. videozaznam 41 dotazů
Přehled pravidel uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe po případných…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH | zboží

DPH při dovozu a vývozu

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 17.5.2023 videozaznam 3 h 23 min. videozaznam 28 dotazů
Školení k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2023.
Ihned k dispozici
play
lektor
clo

Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní 2023

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 23.10.2023 videozaznam 3 h 49 min. videozaznam 7 dotazů
Pracovní seminář zaměřený na vysvětlení některých údajů v celním prohlášení a jejich souvislosti s uplatňováním DPH při dovozu a vývozu.
Ihned k dispozici
play
lektor
INTRASTAT

Intrastat 2023

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 28.2.2023 videozaznam 3 h 38 min. videozaznam 8 dotazů
Zaměřeno na změny účinné od 1.1.2022
Ihned k dispozici
play
lektor
clo | DPH | zboží

Celní předpisy 2022 II

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 28.11.2022 videozaznam 3 h 32 min. videozaznam 5 dotazů
Pokračování školení z 6.9.2022.
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH | zboží

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2023

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 7.2.2023 videozaznam 3 h 57 min. videozaznam 34 dotazů
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2023.
Ihned k dispozici
play
lektor
clo

Celní předpisy 2022

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 6.9.2022 videozaznam 4 h 2 min. videozaznam 7 dotazů
Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
ostatní témata

Intrastat 2022

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 10.11.2021 videozaznam 2 h 43 min. videozaznam 15 dotazů
Seminář je zaměřena na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
DPH | zboží

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2022

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 9.2.2022 videozaznam 4 h 15 min. videozaznam 37 dotazů
Na školení získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z…