Marek Reinoha

Poradce pro oblast cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Během let 1991 - 2004 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a následně na celním úřadu Brno II., kde po několika letech rovněž vykonával funkci ředitele. Od roku 2004 se věnuje výhradně lektorské a publikační činnosti.

Školení

9 Úno
lektor
DPH

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2022

Marek Reinoha
ikona Živé vysílání ikona 9.2.2022, 10.00-14.00
Na školení získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

Vícestranné obchody z pohledu DPH 2021

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 12.10.2021 videozaznam 3 h 32 min.
Cílem školení je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím v komplikovanějších případech.
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 10.2.2021 videozaznam 4 h 12 min.
V rámci školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, novela prováděcího nařízení k této…
Ihned k dispozici
play
lektor
Ostatní témata

Intrastat 2021

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 1.10.2020 videozaznam 3 h 26 min.
Na školení budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží,…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 11.2.2020 videozaznam 3 h 27 min.
Cílem školení je přinést účastníkům prezentaci klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky na konkrétních příkladech obchodních…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 10.10.2019 videozaznam 3 h 54 min.
Cílem školení je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolventi budou schopni…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2019

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 29.11.2018 videozaznam 3 h 49 min.
Účastník získá přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím v jednotlivých typech dodávek zboží.
Ihned k dispozici
play
lektor
Ostatní témata

Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 11.9.2018 videozaznam 3 h 30 min.
Cílem školení je seznámit účetní s problematikou celních předpisů. Školení vám umožní se orientovat v základních pojmech a předpisech, se kterými se setkáte při realizaci…
Ihned k dispozici
play
lektor
DPH

DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 10.1.2018 videozaznam 3 h 36 min.
Pracovní školení k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů.
Ihned k dispozici
play
lektor
Ostatní témata

Intrastat v roce 2017

Marek Reinoha
ikona Videozáznam ikona 26.9.2017 videozaznam 3 h 17 min.
Cílem školení je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí,…