Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky.

V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny 2024

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 8.4.2024 videozaznam 2 h 47 min. videozaznam 2 dotazy
Jak obchodovat se spojenými osobami.Finanční úřady se stále více zaměřují na tuto problematiku v případě daňových doměrků mají nesprávně stanovené převodní ceny zásadní…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
obchodní právo

Zákon o korporacích platný od 1. 1. 2014 pro ekonomické profese - první zkušenosti a problémy

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 13.10.2014 videozaznam 3 h 47 min. videozaznam 1 dotaz
Cílem online školení je podat základní informaci o změnách obchodního práva v návaznosti na účetnictví a daně obchodních korporací. Nová úprava obchodního práva je natolik…
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Účetní a daňová specifika pro lékařské profese

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 2.11.2023 videozaznam 3 h 57 min. videozaznam 29 dotazů
Cílem školení je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č…
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Likvidace firem z pohledu účetního a daňového, úmrtí společníka, úmrtí FO podnikatele 2023

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 6.6.2023 videozaznam 3 h 27 min. videozaznam 17 dotazů
Likvidace společností, insolvenční řízení, umrtí majitele společnosti...
Ihned k dispozici
play
lektor
daně

Jednočlenná s.r.o. z účetního a daňového pohledu 2023

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 13.4.2023 videozaznam 4 h 1 min. videozaznam 31 dotazů
Oblast novinek v daňové problematice s.r.o. a dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe.
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Kryptoměny – účetní a daňový pohled, příklady z praxe

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 19.7.2022 videozaznam 3 h 25 min. videozaznam 12 dotazů
Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe.
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Účetnictví podnikatelských subjektů ve stavebnictví 2022

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 2.6.2022 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 23 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození…
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Změny společností - ukončení činnosti, převody a transformace 2022

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 3.5.2022 videozaznam 2 h 44 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je připravit posluchače na daňové a účetní problémy v oblasti přeměn společností. Posluchači získají přehled o změnách a praxi ve všech oblastech přeměn, se…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 3.3.2021 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 5 dotazů
Cílem školení je seznámení se s účtováním zemědělských podniků na konkrétních příkladech z praxe, včetně možné daňové optimalizace.
Ihned k dispozici
play
lektor
pro podnikatele

Účtování organizačních složek 2021

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 8.6.2021 videozaznam 3 h 7 min. videozaznam 7 dotazů
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Cílem školení je podat komplexní informace o účetní závěrce…

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny 2024

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 8.4.2024 videozaznam 2 h 47 min. videozaznam 2 dotazy
Jak obchodovat se spojenými osobami.Finanční úřady se stále více zaměřují na tuto problematiku v případě daňových doměrků mají nesprávně stanovené převodní ceny zásadní…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
obchodní právo

Zákon o korporacích platný od 1. 1. 2014 pro ekonomické profese - první zkušenosti a problémy

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 13.10.2014 videozaznam 3 h 47 min. videozaznam 1 dotaz
Cílem online školení je podat základní informaci o změnách obchodního práva v návaznosti na účetnictví a daně obchodních korporací. Nová úprava obchodního práva je natolik…
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Účetní a daňová specifika pro lékařské profese

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 2.11.2023 videozaznam 3 h 57 min. videozaznam 29 dotazů
Cílem školení je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č…
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Likvidace firem z pohledu účetního a daňového, úmrtí společníka, úmrtí FO podnikatele 2023

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 6.6.2023 videozaznam 3 h 27 min. videozaznam 17 dotazů
Likvidace společností, insolvenční řízení, umrtí majitele společnosti...
Ihned k dispozici
play
lektor
daně

Jednočlenná s.r.o. z účetního a daňového pohledu 2023

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 13.4.2023 videozaznam 4 h 1 min. videozaznam 31 dotazů
Oblast novinek v daňové problematice s.r.o. a dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe.
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Kryptoměny – účetní a daňový pohled, příklady z praxe

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 19.7.2022 videozaznam 3 h 25 min. videozaznam 12 dotazů
Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe.
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Účetnictví podnikatelských subjektů ve stavebnictví 2022

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 2.6.2022 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 23 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození…
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Změny společností - ukončení činnosti, převody a transformace 2022

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 3.5.2022 videozaznam 2 h 44 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je připravit posluchače na daňové a účetní problémy v oblasti přeměn společností. Posluchači získají přehled o změnách a praxi ve všech oblastech přeměn, se…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 3.3.2021 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 5 dotazů
Cílem školení je seznámení se s účtováním zemědělských podniků na konkrétních příkladech z praxe, včetně možné daňové optimalizace.
Ihned k dispozici
play
lektor
pro podnikatele

Účtování organizačních složek 2021

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
ikona Videozáznam ikona 8.6.2021 videozaznam 3 h 7 min. videozaznam 7 dotazů
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Cílem školení je podat komplexní informace o účetní závěrce…