Jana Dorčáková

Je dlouholetou metodičkou a lektorkou důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. V oblasti důchodového pojištění má více jak 40leté zkušenosti. Odborné veřejnosti je známa pro její lektorskou a publikační činnost.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
mzdové účetnictví

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) 2024

Jana Dorčáková
ikona Videozáznam ikona 26.3.2024 videozaznam 3 h 43 min. videozaznam 13 dotazů
Zásadami platné pro vedení a odesílání ELDP v roce 2024. Vzorové příklady a situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují.