Katalog kurzů

Ing. Filip Krejčí
Webinář 22.10.2019
Online kurz vysvětlí základy typy nepřítomností, se kterými se lze v praxi setkat.
Ing. Antonín Daněk
Webinář 30.10.2019
Cílem online kurzu je analyzovat změny ve zdravotním pojištění v roce 2019 a k 1. 1. 2020. Na základ...
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.11.2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.11.2019
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z po...
Zdeněk Křížek
Webinář 21.11.2019
Cílem online semináře je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami v oblasti personální...
JUDr. František Vlasák
Webinář 28.11.2019
Online kurz se zaměří především nové úpravy platné od 1. 1. 2020 a novinky připravované pro rok 2020...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 04.12.2019
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
Ing. Daniel Horad
Webinář 10.12.2019
Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním př...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.01.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 14.01.2020
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými s...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 23.01.2020
Ing. Christian Žmolík
Webinář 30.01.2020
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 04.02.2020
Marek Reinoha
Webinář 11.02.2020
Tomáš Líbal
Webinář 19.02.2020
Ing. Filip Krejčí
Webinář 03.03.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 15.04.2020
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 22.04.2020
Bc. Elen Vontorková
Webinář 28.04.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.05.2020