Katalog kurzů

Tomáš Líbal
Webinář 28.05.2019
Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti účetních a daňových dokladů a kolik jich...
Mgr. Vladimír Černý
Webinář 05.06.2019
Praktický online seminář zaměřen na analýzu současného stavu vývoje legislativy a výklad aktuálního...
Tomáš Líbal
Webinář 13.06.2019
Víte jaký kurz použít s ohledem na příslušnou právní úpravu? Znáte často odlišný postup při přepočtu...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 10.09.2019
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatňování DPH u nemovitých věcí. Cílem semináře je na příkl...
Zdeněk Křížek
Webinář 17.09.2019
Získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v sou...
Tomáš Líbal
Webinář 24.09.2019
Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, k...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 02.10.2019
Marek Reinoha
Webinář 10.10.2019
Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů př...
Ing. Antonín Daněk
Webinář 30.10.2019
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.11.2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.11.2019
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z po...
Zdeněk Křížek
Webinář 21.11.2019
Cílem online semináře je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami v oblasti personální...
JUDr. František Vlasák
Webinář 28.11.2019
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 04.12.2019
Ing. Daniel Horad
Webinář 10.12.2019
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam připravujeme
V dnešní době již účetnictví není o zaúčtování dokladů, ale spíše o jejich daňovém posouzení. Pak ov...
Zdeněk Křížek
Videozáznam ihned k dispozici
Tento online kurz má objasnit povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů a cizinců z EU ve sm...
Ing. Jarmila Figurová
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem je získání praktických informací v kostce, jak případně načasovat likvidaci, tj. s jakým ča...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz přinese komplexní rozbor problematiky pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nový výpočet daně a problem...