Katalog kurzů

MVDr. Milan Vodička
Videozáznam připravujeme
Cílem školení je seznámit posluchače s aktuální situací při „bezkontaktní“, tedy elektronické komuni...
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Webinář 03.06.2020
Cílem tohoto školení je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a...
Ing. Daniel Horad
Webinář 09.06.2020
Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu v...
Ing. Daniel Horad
Webinář 08.09.2020
Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků takovým způsobem jako by se jednalo o...
Marek Reinoha
Webinář 01.10.2020
Na online školení budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních oper...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 07.10.2020
Díky online školení získáte ucelený rozbor možností zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých b...
Ing. Antonín Daněk
Webinář 21.10.2020
Každoroční online školení bude zaměřeno především na podmínky při placení pojistného a plnění dalšíc...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 27.10.2020
Online školení bude pojednávat o uplatnění DPH u cestovních služeb (v reakci na změny dané daňovým b...
Zdeněk Křížek
Webinář 04.11.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 12.11.2020
JUDr. František Vlasák
Webinář 18.11.2020
Účelem online školení je seznámit zaměstnavatele, pracovníky organizací provádějících mzdovou agendu...
Zdeněk Křížek
Webinář 26.11.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 01.12.2020
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 09.12.2020
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 13.01.2021
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Program online kurzu se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmt...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je určen pro účetní a daňové poradce, kteří chtějí získat základního přehled o správě da...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Vnitřní kontrolní systém není jen kontrola dokladů nebo kontrola docházky. Je to skutečně systém slo...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Díky online kurzu se posluchači mohou blíže seznámit se změnami ve srážkách, oddlužení a exekucích v...
Ing. Michal Martoch
Videozáznam ihned k dispozici
Lektor s mnohaletou zkušeností se zaměří na nejpalčivější otázky související s efektivní prací na dá...