Katalog kurzů

Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam připravujeme
Online školení je zaměřeno na novelu zákona o DPH účinnou od 1.9.2020 a jsou zmíněny novely zákona o...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 09.12.2020
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a úč...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 13.01.2021
Online kurz pracuje s problematikou daňových/nedaňových nákladů a základním principem jejich uplatni...
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Webinář 21.01.2021
Na tomto online kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze min...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 27.01.2021
Na online školení projdeme uzavření daňové evidence v § 7, příjmy a výdaje dle ostatních paragrafů z...
Ing. Christian Žmolík
Webinář 03.02.2021
On-line školení je zaměřeno na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daníc...
Marek Reinoha
Webinář 10.02.2021
V rámci online školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 20...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 16.02.2021
Cílem online školení je nejenom správně provedené roční zúčtování daně 2020, ale i příprava zaměstna...
Ing. Marika Voženílková
Webinář 24.02.2021
Cílem online školení je seznámení se s výklady a praktickými postupy specifickými pro neziskové orga...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 03.03.2021
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s účtováním a zdaňováním zemědělských podniků na konkrétníc...
Ing. Filip Krejčí
Webinář 17.03.2021
Cílem online kurzu je posluchače seznámit s praktickými postupy rozvržení pracovní doby. Výklad bude...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 07.04.2021
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatnění nároku na odpočet daně. Na příkladech budou vysvětl...
Zdeněk Křížek
Webinář 21.04.2021
Na online kurzu se posluchači seznámí s problematikou výpočtů mezd, platu a odměn z dohody o provede...
Ing. Daniel Horad
Webinář 04.05.2021
Tomáš Líbal
Webinář 12.05.2021
Zdeněk Křížek
Webinář 27.05.2021
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.06.2021
Tomáš Líbal
Webinář 16.06.2021
Zdeněk Křížek
Videozáznam připravujeme
On-line školení má za cíl seznámit mzdové účetní, ale i personalisty s novinkami ve mzdové oblasti o...
JUDr. František Vlasák
Videozáznam ihned k dispozici
Účelem online školení je seznámit zaměstnavatele, pracovníky organizací provádějících mzdovou agendu...