Všechna školení

18 školení
20 Dub
lektor
zásoby

Účtování o zásobách 2022

Tomáš Líbal
ikona Živé vysílání ikona 20.4.2022, 10.00-14.00
Na školení se seznámíte s problematikou účtování o zásobách s důrazem na aktuálně platnou legislativu. Připomeneme si pravidla pro oceňování zásob. Výklad bude doprovázen…
8 Čer
lektor
daně | doklady

Účetní a daňové doklady 2022

Tomáš Líbal
ikona Živé vysílání ikona 8.6.2022, 10.00-14.00
Na školení se seznámíte s předpisy, které upravují náležitosti dokladů, připomeneme pravidla pro vystavování dokladů, Důraz bude kladen na časté chyby, které se při…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účtování nákladů a výnosů 2021

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 16.6.2021 videozaznam 3 h 51 min.
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekty. Obdržíte přehledný podkladový materiál. Chybět nebude i upozornění…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účetní a daňové doklady, fakturace 2021

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 12.5.2021 videozaznam 3 h 41 min.
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvíte se jakými pravidly se řídit, aby k uvedeným chybám nedocházelo.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Časté chyby a omyly v účetnictví 2020

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 20.5.2020 videozaznam 3 h 33 min.
Program školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmto chybám předcházet. Výklad bude doplněn řadou ilustrativních příkladů.
Ihned k dispozici
play
lektor
Ostatní témata

EET - Elektronická evidence tržeb 2020

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 19.2.2020 videozaznam 3 h 44 min.
Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou v rámci školení vysvětleny.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 24.9.2019 videozaznam 3 h 34 min.
Cílem školení je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se účetní jednotky dopouští.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 13.6.2019 videozaznam 3 h 9 min.
Víte jaké školení použít s ohledem na příslušnou právní úpravu? Znáte často odlišný postup při přepočtu cizí měny v účetnictví a u DPH? Jak se vyvarovat častým chybám v…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účetní a daňové doklady, fakturace

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 28.5.2019 videozaznam 3 h 38 min.
Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti účetních a daňových dokladů a kolik jich existuje? Co na často používaných účetních a daňových dokladech musí a…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účtování nákladů a výnosů

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 19.6.2018 videozaznam 3 h 33 min.
Cílem školení je účastníkům objasnit principy účtování na nákladových a výnosových účtech, jejich rozdělení do jednotlivých druhů či účtových skupin a vazbu na daň z…