Komplexní mzdové výpočty 2023

4 h 9 min.32Doslovný přepis záznamuMožnost stažení podkladů
img
play Přehrát ukázku
Posluchači se seznámí s celou řadou specifických příkladů výpočtu mezd, platu nebo odměny. V souvislosti s touto akcí, bude lektor reagovat na dotazy a případné řešení komplikovaných výpočtů. Samozřejmostí bude velmi obsáhlý materiály s celou řadou praktických příkladů.

Témata

Principy odměňování mzdou, platem a odměnou:
 • zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., od 1.1.2023 • minimální nebo zaručená mzda – zásady zařazování zaměstnanců do skupin prací, výklad pojmu zaručená a minimální mzda ve smyslu Zákoníku práce. Ukázky mzdových výpočtů u zaměstnanců odměňovaných mzdou. Specifika u zaměstnanců odměňovaných platem se zaměřením na zařazování zaměstnanců podle posledního Nařízení vlády o zaměstnancích odměňovaných platem a katalogu prací, odměnou • ukázky zařazování zaměstnanců platová třída, a stupeň uznatelné praxe a její případné krácení. Podrobné ukázky příkladů.
 • Zákonné příplatky práce přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně • příplatek za vedení, další příplatky u platu, příplatek za rozdělenou směnu, další zákonné specifické resortní příplatky
Průměrný výdělek
 • Účely stanovení průměrného výdělku a jeho formy. Pojmy-rozhodné období, započitatelnost příjmů, podrobné ukázky příklady výpočtu průměrného výdělku.
 • Zvláštnosti zjišťování průměrného výdělku-pravděpodobný výdělek, příjmy zúčtované za delší období, než je čtvrtletí, průměrný výdělek pro zjištění náhrady za újmu na zdraví při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Zvláštnosti při výpočtu průměrného výdělku u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku a následný výpočet případné podpory v nezaměstnanosti – úřad práce, zápočtový list odd. 9).
Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění
 • plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné • doporučené vzory a postupy
 • Slevy na pojistném na sociální zabezpečení s účinností od 1.2.2023 – výklad a názorné příklady, dokladovost, jednotlivé okruhy zaměstnanců na které lze slevy uplatnit, kdy sleva na pojistném nenáleží, předepsané tiskopisy, vedení evidence.
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění
 • nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele – upravený tiskopis Oznámení o účasti, ukončení nemocenského pojištění od 1.1.2023, pojem malý rozsah, pojem ostatní zaměstnání a vznik účasti na pojištění u statutárních orgánů.
 • Osoby samostatně výdělečně činné a výpočet záloh na pojistné důchodového a zdravotního pojištění v roce 2023.
Srážky ze mzdy v roce 2023
 • Zásadní změny při výpočtu nezabavitelných částek od 1.1.2023, nezabavitelná částka na povinného a druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku, dokumenty, které musí povinný doložit o vyživovaných osobách.
 • Příjmy, které podléhají exekuci, pořadí exekučních srážek, více plátců příjmů povinného • oddlužení fyzické osoby – insolvence. Paušální náhrady nákladů plátce mzdy. Praktické výpočty, doporučené vzory a postupy.
Dovolená v roce 2023
 • Základní nároky zaměstnance na dovolenou, výměry dovolené, zvláštní dovolené a dovolená dodatková, názorné ukázky výpočtů.
 • Převody nevyčerpané dovolené z roku 2022 do roku 2023 – zásady ve smyslu ustanovení § 218 Zákoníku práce.
 • Náhradní doby posuzované, jako doba odpracovaná a výpočet nároku na dovolenou.
 • Mateřská dovolená a následné čerpání dovolené.
 • Dovolená a její proplacení, krácení dovolené.
Pracovní úrazy a nemocí z povolání a výpočty náhrad za újmu na zdraví 2023

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance a výpočty náhrad při těchto překážkách.

Závěr, odpovědi na dotazy.


Školení je určeno pro

mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu

Související události

alt tmp

Zdeněk Křížek

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví, personalistikou a pracovněprávním poradenstvím. Dále pak pořádáním certifikovaných rekvalifikačních kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Od roku 2003 je lektorem a autorem několika odborných článků pro renomované agentury - ANAG, Wolter-Kluwer, Dashoffer, Odborconsult, Institut svazu účetních, AZ-personalistika, Accont-consult, Economicz, VOX, W-studio, AZ personalistika, Integra-centrum, AVD-Náchod, IN-akademie Pardubice, Hospodářská komora ČR. Své zkušenosti tak uplatňuje již několik let při vedení odborných seminářů a certifikovaných kurzů pro mzdové účetní, personalisty, podnikatele a zaměstnavatele.

Všechna školení lektora (43)

Co říkají naši zákazníci

CESORG spol. s.r.o.
Ing. Alois Tuháček
Věrný předplatitel od roku 2014
Jednatel firmy CESORG spol. s.r.o.

"Jsem spokojen s úrovní a tématy seminářů. Totéž říkají kolegyně. Děkuji za vaší práci. Díky Videolektoru se nám daří zvyšovat kvalitu naší práce. V roce 2018 jsme stali nejlepší účetní firmou."

Bc. Elena Vontorková
Bc. Elena Vontorková
Věrná předplatitelka od roku 2013
Majitelka účetní firmy Pamdata

„Předplatné pro mne znamená záruku profesionálního výkladu, na který se mohu spolehnout, obrovskou úsporu času, souběžný výkon rutinní práce při poslechu a kvalitní informace pro mou práci."

Ludmila Štefechová
Ludmila Štefechová
Věrná předplatitelka od roku 2013
Účetní poradce na volné noze

„Předplatné pro mne znamená být informovaná v daleko širší oblasti za podstatně nižší finanční náklady a hlavně s časovou úsporou, protože některé oblasti nevyužívám ve své práci tak často, ale přesto je občas musím řešit. Na samostatné školení se mi na toto téma nevyplatí jet a takto si můžu daný problém vyhledat přímo v záznamu.“

Jak pracovat s videozáznamem

1

KROK 1

Videozáznam můžete sledovat kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Stačí se jen přihlásit k vašemu uživatelskému účtu. Můžete jej sledovat přímo na webu Videolektora nebo si záznam stáhnout a pustit třeba na cestách nebo na chatě.

2

KROK 2

Každý videozáznam je pro vás připraven ke zhlédnutí do 5 pracovních dní od živého vysílání školení. Jakmile bude videozáznam online, upozorníme vás e-mailem. Přehled nově vydaných videozáznamů, uvidíte také po přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

3

KROK 3

Celý videozáznam obsahuje zpravidla víc jak 3 hodiny plné informací. Můžete si jej pustit od první do poslední minuty, ale také si jednoduše vyberete díky obsahu nebo prezentaci pod videem jen určitou část, která vás zajímá.

Videolektor nabízí

tmp -ikona

Dotazy po skončení školení

I po ukončení školení můžete pokládat dotazy a vést tak diskuse jak mezi sebou, tak s našimi specialisty a občas i přímo s lektorem. Nově vám na dotazy odpovídá také náš Honza - virtuální poradce, který poskytne odpověď na dotaz ihned.

tmp -ikona

Účast na živých vysíláních

Nadcházejících školení se můžete zúčastnit online a v průběhu můžete pokládat lektorovi živé dotazy. Stačí se na ně předem přihlásit. Po skončení budou k dispozici jak záznam, tak veškeré materiály.

tmp -ikona

Pokročilé vyhledávání

Díky pokročilému vyhledávání v zákaznické sekci můžete jednoduše nalézt informace napříč školeními a dotazy od zákazníků.

tmp -ikona

Minimálně 50 nových školení

Během 12 měsíců připravíme minimálně 50 nových školení, která se budou týkat změn v zákonech a předpisech, ale také nabídnou výklad postupů a praktické příklady."

tmp -ikona

Interaktivní testy

Pro ověření znalostí k dané problematice slouží interaktivní testy. Ihned obdržíte výsledky a můžete se v záznamu podívat na ty pasáže, ve kterých jste chybovali.

tmp -ikona

Neomezené přehrávání

Záznamy z školení spustíte v libovolném prohlížeči přímo na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. A přehrát si je můžete kolikrát budete potřebovat.

img
play Přehrát ukázku
3 570 Kč
2 950 Kč bez DPH
Koupit školení Předplatné

Koupí školení získáte:

 • Neomezený přístup k videozáznamu
 • Prezentaci a materiály od lektora
 • Doslovný přepis záznamu školení
 • Test k ověření znalostí
 • Přístup do online poradny
Pro spuštění videozáznamu potřebujete jen internetové připojení a běžný počítač