Účtování organizačních složek

3 h 24 min.0Doslovný přepis záznamuMožnost stažení podkladů
img
play Přehrát ukázku
Cílem školení je podat komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek včetně změn daně z příjmu právnických osob 2017/2018 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Součástí bude rovněž problematika optimalizace daně z příjmů právnických osob, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s finančním úřadem, specifika stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví a daň z přidané hodnoty. Důraz bude kladen také na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

Obsah školení

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, prováděcí vyhláška k ZU.
 • Podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny.
 • výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví - konto 395.
 • Vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky.
 • Daňově neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady.
 • Účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku.
 • Kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy.
 • Změny při tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce.
 • Rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.
 • Ocenění CP a podílu, přecenění k rozvažnému dni.
 • Dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci.
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů.
 • Inventarizace majetku a závazků organizačních složek.
 • DPH a organizační složka.
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení.
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu daně.
 • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS.
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí.
 • Uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování darů.
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik.
 • Zpracování DPPO organizační složky.
 • Zahrnutí zahraničních příjmů PO do DPPO.
 • Audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK.
 • Způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení HV.
 • Organizační složka na Slovensku.
 • Základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela DŘ 2017.
 • Odpovědi na dotazy.

Komu je školení určeno

 • ekonomové
 • podnikatelé
 • účetní
 • daňoví poradci
 • auditoři a další zájemci o problematiku

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky.

V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Všechna školení lektora (30)

Co říkají naši zákazníci

CESORG spol. s.r.o.
Ing. Alois Tuháček
Věrný předplatitel od roku 2014
Jednatel firmy CESORG spol. s.r.o.

"Jsem spokojen s úrovní a tématy seminářů. Totéž říkají kolegyně. Děkuji za vaší práci. Díky Videolektoru se nám daří zvyšovat kvalitu naší práce. V roce 2018 jsme stali nejlepší účetní firmou."

Bc. Elena Vontorková
Bc. Elena Vontorková
Věrná předplatitelka od roku 2013
Majitelka účetní firmy Pamdata

„Předplatné pro mne znamená záruku profesionálního výkladu, na který se mohu spolehnout, obrovskou úsporu času, souběžný výkon rutinní práce při poslechu a kvalitní informace pro mou práci."

Ludmila Štefechová
Ludmila Štefechová
Věrná předplatitelka od roku 2013
Účetní poradce na volné noze

„Předplatné pro mne znamená být informovaná v daleko širší oblasti za podstatně nižší finanční náklady a hlavně s časovou úsporou, protože některé oblasti nevyužívám ve své práci tak často, ale přesto je občas musím řešit. Na samostatné školení se mi na toto téma nevyplatí jet a takto si můžu daný problém vyhledat přímo v záznamu.“

Jak pracovat s videozáznamem

1

KROK 1

Videozáznam můžete sledovat kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Stačí se jen přihlásit k vašemu uživatelskému účtu. Můžete jej sledovat přímo na webu Videolektora nebo si záznam stáhnout a pustit třeba na cestách nebo na chatě.

2

KROK 2

Každý videozáznam je pro vás připraven ke zhlédnutí do 5 pracovních dní od živého vysílání školení. Jakmile bude videozáznam online, upozorníme vás e-mailem. Přehled nově vydaných videozáznamů, uvidíte také po přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

3

KROK 3

Celý videozáznam obsahuje zpravidla víc jak 3 hodiny plné informací. Můžete si jej pustit od první do poslední minuty, ale také si jednoduše vyberete díky obsahu nebo prezentaci pod videem jen určitou část, která vás zajímá.

Videolektor nabízí

tmp -ikona

Dotazy po skončení školení

I po ukončení školení můžete pokládat dotazy a vést tak diskuse jak mezi sebou, tak s našimi specialisty a občas i přímo s lektorem. Nově vám na dotazy odpovídá také náš Honza - virtuální poradce, který poskytne odpověď na dotaz ihned.

tmp -ikona

Účast na živých vysíláních

Nadcházejících školení se můžete zúčastnit online a v průběhu můžete pokládat lektorovi živé dotazy. Stačí se na ně předem přihlásit. Po skončení budou k dispozici jak záznam, tak veškeré materiály.

tmp -ikona

Pokročilé vyhledávání

Díky pokročilému vyhledávání v zákaznické sekci můžete jednoduše nalézt informace napříč školeními a dotazy od zákazníků.

tmp -ikona

Minimálně 50 nových školení

Během 12 měsíců připravíme minimálně 50 nových školení, která se budou týkat změn v zákonech a předpisech, ale také nabídnou výklad postupů a praktické příklady."

tmp -ikona

Interaktivní testy

Pro ověření znalostí k dané problematice slouží interaktivní testy. Ihned obdržíte výsledky a můžete se v záznamu podívat na ty pasáže, ve kterých jste chybovali.

tmp -ikona

Neomezené přehrávání

Záznamy z školení spustíte v libovolném prohlížeči přímo na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. A přehrát si je můžete kolikrát budete potřebovat.

img
play Přehrát ukázku
3 570 Kč
2 950 Kč bez DPH
Koupit školení Předplatné

Koupí školení získáte:

 • Neomezený přístup k videozáznamu
 • Prezentaci a materiály od lektora
 • Doslovný přepis záznamu školení
 • Test k ověření znalostí
 • Přístup do online poradny
Pro spuštění videozáznamu potřebujete jen internetové připojení a běžný počítač