Tomáš Líbal

lektor

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor se zaměřením na účetnictví a daně. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti, mimo jiné i jako asistent daňového poradce, přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Spolupracoval i při vývoji nových výukových pomůcek v oboru účetnictví využívajících výpočetní techniku.

Školení

Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účtování nákladů a výnosů 2021

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 16.6.2021 videozaznam 3 h 51 min. videozaznam 13 dotazů
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekty. Obdržíte přehledný podkladový materiál. Chybět nebude i upozornění…
Ihned k dispozici
play
lektor
pro podnikatele

Účetní a daňové doklady, fakturace 2021

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 12.5.2021 videozaznam 3 h 41 min. videozaznam 4 dotazy
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvíte se jakými pravidly se řídit, aby k uvedeným chybám nedocházelo.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
ostatní témata

EET - Elektronická evidence tržeb 2020

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 19.2.2020 videozaznam 3 h 44 min. videozaznam 14 dotazů
Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou v rámci školení vysvětleny.
Ihned k dispozici
play
lektor
pro podnikatele

Časté chyby a omyly v účetnictví 2020

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 20.5.2020 videozaznam 3 h 33 min. videozaznam 6 dotazů
Program školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmto chybám předcházet. Výklad bude doplněn řadou ilustrativních příkladů.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 24.9.2019 videozaznam 3 h 34 min. videozaznam 4 dotazy
Cílem školení je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se účetní jednotky dopouští.
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 13.6.2019 videozaznam 3 h 9 min. videozaznam 9 dotazů
Víte jaké školení použít s ohledem na příslušnou právní úpravu? Znáte často odlišný postup při přepočtu cizí měny v účetnictví a u DPH? Jak se vyvarovat častým chybám v…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účetní a daňové doklady, fakturace

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 28.5.2019 videozaznam 3 h 38 min. videozaznam 5 dotazů
Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti účetních a daňových dokladů a kolik jich existuje? Co na často používaných účetních a daňových dokladech musí a…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účtování nákladů a výnosů

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 19.6.2018 videozaznam 3 h 33 min. videozaznam 3 dotazy
Cílem školení je účastníkům objasnit principy účtování na nákladových a výnosových účtech, jejich rozdělení do jednotlivých druhů či účtových skupin a vazbu na daň z…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 7.6.2018 videozaznam 3 h 32 min. videozaznam 4 dotazy
Obsah školení se skládá ze základních účetních operací u pohledávek a závazků z obchodních vztahů, ale i ostatních účetních případů v účtové třídě 3, tedy daní, společníků…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
pro podnikatele

Účtování o zásobách

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 15.5.2018 videozaznam 3 h 25 min. videozaznam 3 dotazy
V rámci školení budou názorně předvedeny základní postupy účtování o zásobách.