Všechna školení

21 školení
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví

Účetnictví podnikatelských subjektů ve stavebnictví 2022

Ing. Lenka Kruntorádová MBA
ikona Videozáznam ikona 2.6.2022 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 21 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození…
Ihned k dispozici
play
lektor
podnikání

Problematika automobilu v podnikání 2022

RNDr. Ivan Brychta
ikona Videozáznam ikona 2.3.2022 videozaznam 4 h 6 min. videozaznam 42 dotazů
Školení se zaměřuje na daňovou problematiku spojenou s používáním automobilu, zejména z pohledu daní z příjmů (odpisy a leasing automobilu, automobil jako zaměstnanecký…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Konsolidovaná účetní závěrka 2

Ing. Daniel Horad
ikona Videozáznam ikona 29.5.2018 videozaznam 3 h 25 min. videozaznam 1 dotazy
Navazující školení k tématu Konsolidovaná účetní závěrka 1. Na školení dojde k prohloubení a rozšíření znalostí o konsolidačním procesu.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Konsolidovaná účetní závěrka 1

Ing. Lenka Kruntorádová MBA
ikona Videozáznam ikona 10.5.2018 videozaznam 3 h 24 min. videozaznam 2 dotazy
Školení je věnováno základům konsolidace, tedy určení koho se konsolidace týkají a koho ne, metodám konsolidace a konsolidačnímu procesu.
Ihned k dispozici
play
lektor
Daně všeobecně

Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu

Ing. Lenka Kruntorádová MBA
ikona Videozáznam ikona 26.4.2018 videozaznam 3 h 18 min. videozaznam 3 dotazy
Na školení bude kladen důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutára týkající se účetní závěrky s.r.o. (odpovědnost, schvalování, zveřejňování), včetně…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 5.4.2018 videozaznam 3 h 33 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je seznámení se s postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku, ať už základní operace týkající se pořízení, odpisování či vyřazování majetku, tak i…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Sestavení výkazu Cash flow

Ing. Daniel Horad
ikona Videozáznam ikona 13.3.2018 videozaznam 3 h 20 min.
Školení vás seznámí se sestavením výkazu Cash flow na konkrétním a komplexním příkladu.
Ihned k dispozici
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1.1.2018

RNDr. Ivan Brychta
ikona Videozáznam ikona 8.2.2018 videozaznam 3 h 45 min. videozaznam 8 dotazů
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2018.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Komplikované účetní případy

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 6.6.2017 videozaznam 3 h 49 min. videozaznam 6 dotazů
Cílem školení je vysvětlit postup účtování u vybraných komplikovaných účetních případů a upozornit na časté chyby.
Ihned k dispozici
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2017

RNDr. Ivan Brychta
ikona Videozáznam ikona 9.2.2017 videozaznam 3 h 46 min. videozaznam 3 dotazy
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2017.