JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

V současnosti působí jako lektorka, mediátorka a podniková právnička pro podnikatelské seskupení koncernového typu zahrnující společnosti v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Díky své specializaci v oblasti obchodního a pracovního práva se věnuje v těchto oblastech také poradenství a vzdělávání. Je rovněž odbornicí na komunikaci a vyjednávání, po úspěšném složení státní zkoušky z mediace je také tzv. zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ve své lektorské činnosti zúročuje své zkušenosti z oblasti pracovního a obchodního práva, klade důraz na mimosoudní řešení sporů, při výuce propojuje teoretické otázky s praktickými příklady z vlastní praxe.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
právo

Právní minimum pro personalisty 2024

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 23.4.2024 videozaznam 3 h 55 min. videozaznam 27 dotazů
Školení poskytuje komplexní povědomí o klíčových právních aspektech zaměstnaneckých vztahů a povinnostech zaměstnavatelů.
Ihned k dispozici
play
lektor
personalistika

Novela zákoníku práce 2023 z právního hlediska

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 18.7.2023 videozaznam 3 h 32 min. videozaznam 31 dotazů
Cílem školení je provést účastníky připravovanými změnami ZP a jejich praktické zavedení do života firem a organizací.
Ihned k dispozici
play
lektor
personalistika

Jak řešit situaci s problematickým nebo neschopným zaměstnancem

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 11.4.2023 videozaznam 3 h 43 min. videozaznam 13 dotazů
Potýkáte se s problematickým nebo neschopným zaměstnancem a chcete se vyhnout rizikům soudního sporu v případě jeho propuštění?
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 21.1.2021 videozaznam 3 h 33 min. videozaznam 4 dotazy
Na tomto školení získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku.
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Novela zákona o obchodních korporacích 2021

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 3.6.2020 videozaznam 3 h 23 min. videozaznam 6 dotazů
Cílem školení je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí výkladu jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
právo

Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 4.2.2015 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 7 dotazů
Dopady jednotlivých právních předpisů z oblasti pracovního práva na zákonitosti mzdového účetnictví.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
právo

Právní minimum pro personalisty 2024

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 23.4.2024 videozaznam 3 h 55 min. videozaznam 27 dotazů
Školení poskytuje komplexní povědomí o klíčových právních aspektech zaměstnaneckých vztahů a povinnostech zaměstnavatelů.
Ihned k dispozici
play
lektor
personalistika

Novela zákoníku práce 2023 z právního hlediska

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 18.7.2023 videozaznam 3 h 32 min. videozaznam 31 dotazů
Cílem školení je provést účastníky připravovanými změnami ZP a jejich praktické zavedení do života firem a organizací.
Ihned k dispozici
play
lektor
personalistika

Jak řešit situaci s problematickým nebo neschopným zaměstnancem

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 11.4.2023 videozaznam 3 h 43 min. videozaznam 13 dotazů
Potýkáte se s problematickým nebo neschopným zaměstnancem a chcete se vyhnout rizikům soudního sporu v případě jeho propuštění?
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 21.1.2021 videozaznam 3 h 33 min. videozaznam 4 dotazy
Na tomto školení získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku.
Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

Novela zákona o obchodních korporacích 2021

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 3.6.2020 videozaznam 3 h 23 min. videozaznam 6 dotazů
Cílem školení je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí výkladu jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o…
Ihned k dispozici
Archiv
play
lektor
právo

Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
ikona Videozáznam ikona 4.2.2015 videozaznam 3 h 29 min. videozaznam 7 dotazů
Dopady jednotlivých právních předpisů z oblasti pracovního práva na zákonitosti mzdového účetnictví.