Ing. Zita Pouzarová, Ph.D., MBA

Absolvovala Fakultu managementu na VŠE Praha v oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví.
V praxi působí od roku 1997 jako daňový poradce, účetní, ekonomický poradce a též na pozici jednatele ve společnosti TAXART CZ s.r.o., která poskytuje daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zde se také podílela na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.
Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, účetní podvody včetně návrhu metod k detekci rizika manipulace účetních výkazů včetně dopadů na finanční řízení obchodních korporací v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP). Je autorem tuzemských i zahraničních publikací v těchto oblastech a tvůrcem modelu CFEBT pro detekci rizika účetních chyb a podvodů.
Jejím lektorským cílem je propojení akademických znalostí s praxí tak, aby studenti mohli v maximální míře využít svou kreativitu v poznání jednotlivých aspektů a vazeb při řešení jednotlivých úkolů a problémů.

Školení

25 Črv
lektor
účetnictví ostatní

Anti-fraud management aneb Řízení rizika účetních chyb a podvodů

Ing. Zita Pouzarová, Ph.D., MBA
ikona Živé vysílání ikona 25.7.2024 (Čt) 10.00-14.00
Na školení se seznámíte s metodami kreativního účetnictví, jak jsou využívány pro věrné zobrazení účetnictví, i jejich zneužití v podobě účetních chyb a podvodů. Současně…