JUDr. Jiří Kapras

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda. Působil jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři zaměřené na trestní a přestupkové právo, poté v oddělení trestně právní legislativy Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na problematiku teroristických trestných činů a pomoci obětem trestných činů. Od roku 2016 se věnuje problematice střetu zájmů veřejných funkcionářů v České republice a oblasti boje proti korupci se zaměřením na regulaci lobbování a ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Působí jako ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti. Je předsedou Pracovní komise ke střetu zájmů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem autorského kolektivu pro přípravu nového a doplněného vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů. Publikuje občasně v odborných periodicích pro právní praxi a je jedním z autorů zákona o ochraně oznamovatelů.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
právo

Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing 2023

JUDr. Jiří Kapras
ikona Videozáznam ikona 8.8.2023 videozaznam 3 h 54 min. videozaznam 30 dotazů
S novou právní úpravou ochrany oznamovatelů v České republice dopadají na zaměstnavatele a další povinné subjekty nové povinnosti, z nichž mnohé nebyly tyto osoby nuceny…