Květoslava Novotná

Květoslava Novotná, daňový poradce, zapsaný v seznamu KDP pod evid.
č. 1188, bilanční účetní s certifikací bankovního institutu 463/98,
majitelka a jednatelka účetní a poradenské firmy, je zkušenou a dlouholetou lektorkou. Čerpá zejména z dlouholeté praxe, z aktuálních výkladů a stanovisek finanční správy a z judikatury Nejvyššího správního soudu a Evropského soudního dvora. Své vědomosti a zkušenosti předává srozumitelnou formou do běžné praxe podnikajících fyzických a právnických osob.
Lektorskou činnost vykonává od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí účetnictví a daně. V letech 1994 až 2008 vyučovala účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sting. Praktické a pedagogické zkušenosti uplatňuje v lektorské činnosti u četných vzdělávacích agentur. Vypracovává účetní a daňovou metodiku, odborné studijní teze a odborné prezentace.
Současná činnost zahrnuje, kromě školení, účetní poradenství, smluvní daňové poradenství, metodické vedení méně zkušených účetní, individuální konzultace, zastupování daňových subjektů u správců daně při daňových kontrolách a v rámci odvolacích řízení.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
pohledávky

Účtování o pohledávkách, závazcích a časovém rozlišení 2023

Květoslava Novotná
ikona Videozáznam ikona 28.6.2023 videozaznam 3 h 58 min. videozaznam 19 dotazů
Pohledávky a závazky, opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávky, časové rozlišení.
Ihned k dispozici
play
lektor
účetnictví ostatní

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku 2023

Květoslava Novotná
ikona Videozáznam ikona 14.6.2023 videozaznam 3 h 54 min. videozaznam 36 dotazů
Uvedení majetku do užívání, technické zhodnocení hmotného majetku, příklady a chybovosti z praxe.