Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor se zaměřením na účetnictví a daně. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti, mimo jiné i jako asistent daňového poradce, přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Spolupracoval i při vývoji nových výukových pomůcek v oboru účetnictví využívajících výpočetní techniku.

Kurzy

Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 5.4.2018 videozaznam 3 h 33 min.
Cílem školení je seznámení se s postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku, ať už základní operace týkající se pořízení, odpisování či vyřazování majetku, tak i…
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Komplikované účetní případy

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 6.6.2017 videozaznam 3 h 49 min.
Cílem školení je vysvětlit postup účtování u vybraných komplikovaných účetních případů a upozornit na časté chyby.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 13.12.2016 videozaznam 3 h 21 min.
Cílem školení je seznámit se se zásadami změn v zákonu o účetnictví a navazujících předpisů platnými od roku 2016 a jejich dopady na účetní závěrku podnikatelských…
Ihned k dispozici
play
lektor
Daň z příjmů

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 14.6.2016 videozaznam 3 h 54 min.
Cílem školení je seznámení se ze správným postupem u vybraných okruhů v oblasti účetnictví a daní.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Novela zákona o účetnictví 2016 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 21.10.2015 videozaznam 3 h 30 min.
Cílem školení je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujících předpisech se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů.
Ihned k dispozici
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Účetnictví pro praxi 2015

Tomáš Líbal
ikona Videozáznam ikona 11.6.2015 videozaznam 3 h 47 min.
Cílem školení je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté chyby.