doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Jana Skálová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je daňovou poradkyní a auditorkou, partnerkou ve společnosti TPA Group. Jako docentka působí na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je dlouholetou členkou Prezidia KDP ČR, působí také jako zkušební komisař KDP ČR. Je vedoucí redakční rady Bulletinu KDP ČR. Je autorkou nebo spoluautorkou 12 monografii a učebnic, a publikovala řadu článků v českých a zahraničních odborných časopisech.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
kapitál

Výplata vlastního kapitálu 2023

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
ikona Videozáznam ikona 25.1.2023 videozaznam 3 h 43 min. videozaznam 21 dotazů
Cílem školení je připravit účastníky na jednání valných hromad obchodních korporací, které budou schvalovat výplatu vlastního kapitálu vlastníkům.