Aktuality v personální a mzdové oblasti ve II. a III./Q 2022, zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny.

Prostor pro dotazyPrezentace ke staženíDoslovný přepis záznamuZáznam do 5 dnů od vysílání
Aktuální webinář vás souhrnně seznámí se změnami v personalistice, mzdovém účetnictví a daních, které byly zveřejněny a vstoupily v platnost v 1. pololetí 2022. Bude též upozorněno na novelu vyhlášky o cestovních náhradách a další žhavé novinky pro II. pololetí roku 2022.

Obsah školení

 1. Zásadní změny v zákoně o dani z příjmu v souvislosti s podporou Ukrajiny.

 • Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině a podmínky, za kterých bude moci tyto dary uplatnit v rámci zdaňovacího období roku 2022. Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, a okruhu účelů, na které lze dar poskytnout.
 • Prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně na 30% o další jeden rok. Prokazování hodnoty a účelu darů – Pokyn GFŘ D-22. Výdaje na bezúplatné nepeněžní plnění versus snížení základu daně podle § 15. Zvláštní dary, které budou nově osvobozeny od daně.

 1. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem.

 • Pojem referentské motorové vozidlo a jeho používání příslušným zaměstnancem. Zásady, které musí zaměstnavatel nastavit při používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro účely pracovních cest, ale i cest soukromých.
 • Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a možné jeho způsoby. Změny od 14.5. u průměrných cen pohonných hmot benzinu a nafty.
 • Navýšení vyměřovacího základu o 1% z pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec může používat i pro soukromé účely. Změny, v § 6 Zákona o dani s  účinností od 1.7. – ponížení tohoto procenta na 0,5% za splnění určitých podmínek, ze strany zaměstnavatele.
 • Názorné příklady, a doporučené vnitřní předpisy – dohoda o svěření motorového vozidla zaměstnanci.

 1. Zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny.

 • Omezení doby v kategorii pojištěnců za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát, udělování víz o udělení dočasné ochrany a doložení podmínky jednoznačného pobytu na území ČR, omezení poskytování humanitární podpory, možné poskytování dávek státní sociální podpory pro uprchlíky – sociální příspěvky, příspěvky na ubytování, atd.
 • Změny v poskytování příspěvku na domácnost nastavení dalších podmínek pro poskytování tohoto příspěvku. První praktické zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků – problém jazykové bariéry, zdravotní způsobilosti k výkonu práce, zapracování, pracovní morálka – dodržování bezpečnostních předpisů podle našich právních předpisů. Případné řešení škody za újmu na zdraví zaměstnance, a případné řešení škody, kterou způsobil zaměstnanec na majetku a hodnotách zaměstnavatele. Problémy z prokazování místa pobytu.
 • Sjednávání délky trvání pracovně právního vztahu. Kvalifikační kurzy pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Intenzivní jazykové kurzy.
 • Agenturní zaměstnávání cizinců a jejich následné pronájmy pro uživatele po dohodě mezi agenturou práce a uživatelem – případná rizika, mohou nastat, pokud nebudou nastavena jasná pravidla při zaměstnávání cizince – agenturního zaměstnance.

 1. Připravované změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s pravděpodobnou účinností ve druhém pololetí roku 2022 – implementace norem EU.

 • Nastavení docházkového systému, obsah dohod, nastavení pracovního režimu, další možné nároky pro zaměstnance činné na základě těchto zvláštních pracovně právních vztahů oproti současné právní úpravě. Dodržení zásady rovnosti odměňování – viz § 110 a § 111 Zákoníku práce.
 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Souběhy několika dohod u jednoho zaměstnavatele a případný vznik účasti na pojištění.
 • Kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti, u statutárů, ale i u pracovního poměru. Uzavírání dohod na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní úrazy u „dohodářů“. Celá řada názorných příkladů a vzory obsahu příslušných pracovně právních vztahů. Na co se zaměřuje inspekce práce, a případné sankce za nedodržení daných podmínek.

 1. Srážky ze mzdy 2022. 

 • Stanovisko vrchního soudu o uznání započitatelnosti navýšení částky normativních nákladů na bydlení zákonem 17/2022 o Kč 1 120,--. Další navýšení nezabavitelných částek od 1.7.2022 – opětovné zvýšení životního minima na jednotlivce. Názorná ukázka výpočtů podle poslední právní úpravy.
 • Řešení případných dopočtů nezabavitelných částek v rámci nejednotného výkladu v období leden – květen roku 2022. Metodická ukázka cca. 30 příkladů na výpočet srážek ze mzdy, platu, nebo odměny a to k 1.7.2022.

 1. Další důležité informace podle vývoje legislativy ke dni konání akce – snížení pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, u zaměstnanců s kratším úvazkem a další okruhy zaměstnanců, u kterých lze uplatnit sníženou sazbu pojistného – účinnost 2023, možná aktivace systému příspěvku pro zaměstnavatele – tzv. Kurzarbeit, volby a zdaňování příjmů.

 • Diskuze a zodpovídání dotazů.

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ MATERIÁL PŘIPRAVENÝ LEKTOREM PANEM KŘÍŽKEM.
alt tmp

Zdeněk Křížek

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví, personalistikou a pracovněprávním poradenstvím. Dále pak pořádáním certifikovaných rekvalifikačních kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Od roku 2003 je lektorem a autorem několika odborných článků pro renomované agentury - ANAG, Wolter-Kluwer, Dashoffer, Odborconsult, Institut svazu účetních, AZ-personalistika, Accont-consult, Economicz, VOX, W-studio, AZ personalistika, Integra-centrum, AVD-Náchod, IN-akademie Pardubice, Hospodářská komora ČR. Své zkušenosti tak uplatňuje již několik let při vedení odborných seminářů a certifikovaných kurzů pro mzdové účetní, personalisty, podnikatele a zaměstnavatele.

Všechna školení lektora (26)

Co říkají naši zákazníci

CESORG spol. s.r.o.
Ing. Alois Tuháček
Věrný předplatitel od roku 2014
Jednatel firmy CESORG spol. s.r.o.

"Jsem spokojen s úrovní a tématy seminářů. Totéž říkají kolegyně. Děkuji za vaší práci. Díky Videolektoru se nám daří zvyšovat kvalitu naší práce. V roce 2018 jsme stali nejlepší účetní firmou."

Bc. Elena Vontorková
Bc. Elena Vontorková
Věrná předplatitelka od roku 2013
Majitelka účetní firmy Pamdata

„Předplatné pro mne znamená záruku profesionálního výkladu, na který se mohu spolehnout, obrovskou úsporu času, souběžný výkon rutinní práce při poslechu a kvalitní informace pro mou práci."

Ludmila Štefechová
Ludmila Štefechová
Věrná předplatitelka od roku 2013
Účetní poradce na volné noze

„Předplatné pro mne znamená být informovaná v daleko širší oblasti za podstatně nižší finanční náklady a hlavně s časovou úsporou, protože některé oblasti nevyužívám ve své práci tak často, ale přesto je občas musím řešit. Na samostatné školení se mi na toto téma nevyplatí jet a takto si můžu daný problém vyhledat přímo v záznamu.“

Jak probíhá online školení

1

KROK 1

Díky online školení se můžete jednoduše vzdělávat z domu nebo své kanceláře. Stačí vám dobré připojení na internet a zapnutý počítač, notebook nebo tablet či chytrý telefon.

2

KROK 2

Samotný přenos živého vysílání probíhá přes webovou aplikaci, která umožňuje promítat prezentaci a přenášet hlas i video přednášejícího lektora. Budete se cítit jako na klasickém prezenčním školení.

3

KROK 3

Během online školení budete mít k dispozici také chat. Díky němu můžete klást své dotazy a komunikovat s lektorem. V průběhu vysílání lektor váš dotaz rád zodpoví.

Videolektor nabízí

tmp -ikona

Online poradna

Kdykoliv můžete položit dotaz také do online poradny, která je otevřena pro každé školení po skončení online školení.

tmp -ikona

Přístup k online školením

Po přihlášení na stránce školení můžete v určitý den a hodinu sledovat výklad lektora díky online školení živě přímo ve vašem počítači.

tmp -ikona

Vyhledávání NAPŘÍČ ŠKOLENÍMI

Díky vyhledávači najdete v zákaznické sekci jednoduše informace napříč různými školeními, dokumenty i dotazy.

tmp -ikona

Minimálně 35 nových školení

Během 12 měsíců připraví Videolektor minimálně 35 nových školení ke změnám v zákonech, předpisech, ale také s výkladem postupů a praktickými příklady.

tmp -ikona

Interaktivní testy

Pro ověření znalostí k dané problematice slouží interaktivní testy. Ihned obdržíte výsledky a můžete se v záznamu podívat na ty pasáže, ve kterých jste chybovali.

tmp -ikona

NEOMEZENÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Záznamy z školení spustíte v libovolném prohlížeči přímo na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. A přehrát si je můžete kolikrát budete potřebovat.

img
2 965 Kč
2 450 Kč bez DPH
Koupit školení Předplatné

Koupí školení získáte:

 • Možnost se účastnit živého vysílání
 • Neomezený přístup k videozáznamu
 • Prezentaci a materiály od lektora
 • Doslovný přepis záznamu školení
 • Přístup do online poradny
Pro účast na živém vysílání potřebujete jen internetové připojení a běžný počítač