Novinky ve mzdách v roce 2017

3 h 15 min.Online poradnaDoslovný přepis záznamuPrezentace ke stažení
img
play Přehrát ukázku
Na školení získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2017, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákoníku práce, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).

Obsah školení

 • Změny v zákoníku práce 2017 od 1.1.2017: nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy - pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy - daň ze závislé činnosti - daňový bonus, zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ.
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn v roce 2017: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky - ustanovení § 145 Zákoník příjmu a  § 299 OSŘ - v roce 2016 a 2017 - porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu - ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného , výpočet srážek - nové nezabavitelné částky pro rok 2017, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek.
 • Zdravotní pojištění v roce 2017: kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2017 - zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit  zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců - „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
 • Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2017: maximální vyměřovací základ - zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017 •  výše sazeb pojistného v roce 2017. Sankce na pojistném - pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2017 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
 • Nemocenské pojištění v roce 2017: komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ •  rozhodné období v roce 2017. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.
 • Důchodové pojištění v roce 2017 podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017.
 • Daň ze závislé činnosti v roce 2017: nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017 , další změny v daňové oblasti - „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2017: nekolidující zaměstnaní - uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další navrhované změny.
 • Další informace pro rok 2017: zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2017. Další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Komu je školení určeno

 • mzdoví účetní
 • personalisté a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace
alt tmp

Zdeněk Křížek

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví, personalistikou a pracovněprávním poradenstvím. Dále pak pořádáním certifikovaných rekvalifikačních kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty. Od roku 2003 je lektorem a autorem několika odborných článků pro renomované agentury - ANAG, Wolter-Kluwer, Dashoffer, Odborconsult, Institut svazu účetních, AZ-personalistika, Accont-consult, Economicz, VOX, W-studio, AZ personalistika, Integra-centrum, AVD-Náchod, IN-akademie Pardubice, Hospodářská komora ČR. Své zkušenosti tak uplatňuje již několik let při vedení odborných seminářů a certifikovaných kurzů pro mzdové účetní, personalisty, podnikatele a zaměstnavatele.

Všechna školení lektora (17)

Co říkají naši zákazníci

CESORG spol. s.r.o.
Ing. Alois Tuháček
Věrný předplatitel od roku 2014
Jednatel firmy CESORG spol. s.r.o.

"Jsem spokojen s úrovní a tématy seminářů. Totéž říkají kolegyně. Děkuji za vaší práci. Díky Videolektoru se nám daří zvyšovat kvalitu naší práce. V roce 2018 jsme stali nejlepší účetní firmou."

Bc. Elena Vontorková
Bc. Elena Vontorková
Věrná předplatitelka od roku 2013
Majitelka účetní firmy Pamdata

„Předplatné pro mne znamená záruku profesionálního výkladu, na který se mohu spolehnout, obrovskou úsporu času, souběžný výkon rutinní práce při poslechu a kvalitní informace pro mou práci."

Ludmila Štefechová
Ludmila Štefechová
Věrná předplatitelka od roku 2013
Účetní poradce na volné noze

„Předplatné pro mne znamená být informovaná v daleko širší oblasti za podstatně nižší finanční náklady a hlavně s časovou úsporou, protože některé oblasti nevyužívám ve své práci tak často, ale přesto je občas musím řešit. Na…

Jak pracovat s videozáznamem

1

KROK 1

Videozáznam můžete sledovat kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Stačí se jen přihlásit k vašemu uživatelskému účtu. Můžete jej sledovat přímo na webu Videolektora nebo si záznam stáhnout a pustit třeba na cestách nebo na chatě.

2

KROK 2

Každý videozáznam je pro vás připraven ke zhlédnutí do 5 pracovních dní od živého vysílání kurzu. Jakmile bude videozáznam online, upozorníme vás e-mailem. Přehled nově vydaných videozáznamů, uvidíte také po přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

3

KROK 3

Celý videozáznam obsahuje zpravidla víc jak 3 hodiny plné informací. Můžete si jej pustit od první do poslední minuty, ale také si jednoduše vyberete díky obsahu nebo prezentaci pod videem jen určitou část, která vás zajímá.

Videolektor nabízí

tmp -ikona

Online poradna

Kdykoliv můžete položit dotaz také do online poradny, která je otevřena pro každé školení po skončení online školení.

tmp -ikona

Přístup k online školením

Po přihlášení na stránce školení můžete v určitý den a hodinu sledovat výklad lektora díky online školení živě přímo ve vašem počítači.

tmp -ikona

Vyhledávání NAPŘÍČ ŠKOLENÍMI

Díky vyhledávači najdete v zákaznické sekci jednoduše informace napříč různými školeními, dokumenty i dotazy.

tmp -ikona

Minimálně 30 nových školení

Během 12 měsíců připraví Videolektor minimálně 30 nových školení ke změnám v zákonech, předpisech, ale také s výkladem postupů a praktickými příklady.

tmp -ikona

Interaktivní testy

Pro ověření znalostí k dané problematice slouží interaktivní testy. Ihned obdržíte výsledky a můžete se v záznamu podívat na ty pasáže, ve kterých jste chybovali.

tmp -ikona

NEOMEZENÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Záznamy z školení spustíte v libovolném prohlížeči přímo na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. A přehrát si je můžete kolikrát budete potřebovat.

img
play Přehrát ukázku
2 360 Kč
1 950 Kč bez DPH
Koupit školení Předplatné

Koupí školení získáte:

 • Neomezený přístup k videozáznamu
 • Prezentaci a materiály od lektora
 • Doslovný přepis záznamu školení
 • Test k ověření znalostí
 • Přístup do online poradny
Pro spuštění videozáznamu potřebujete jen internetové připojení a běžný počítač