Videozáznam

Videozáznam je typ kurzu, který vznikl jako audiovizuální záznam jiného kurzu, například webináře, prezenčního školení nebo konference. Výhodou videozáznamu je, že posluchač není časově vázán na termín provedení webináře, prezenčního školení nebo konference. Pořízený záznam si může prohlédnout v době a v místě dle vlastního výběru, stačí připojení k internetu. Zároveň, v závislosti na formě zpracování videozáznamu, posluchač může vybrat jen ty části záznamu, které jej zajímají nejvíce a naopak vynechat ty, které nejsou pro něj důležité. Další výhodou je, že nevznikají vícenáklady a to zejména čas a jiné přímé náklady na cestu na místo pořádání prezenčního školení nebo konference.