Širší rozhled s nižšími náklady - Zuzana Jelínková

Paní Zuzana Jelínková, která je už druhým rokem aktivní předplatitelkou účetních online seminářů, pracuje jako účetní ve firmě JPlus s.r.o.. Zpracovává veškeré účetní případy, včetně mezd a daňových přiznání. V návaznosti na účetní případy, se kterými se v praxi setkává, si z předplatného vždy vybírá konkrétní kurzy k dané problematice, a to z pohodlí své kanceláře nebo domova.

Díky široké nabídce kurzů v rámci předplatného paní Jelínková navštíví mnohem více specializovaných kurzů než dříve, jak svými slovy zmiňuje v závěru studie – specifičtější témata dříve z finančních důvodů opomíjela a potřebné informace poté pracně dohledávala na internetu. Díky předplatnému se může s nízkými náklady zúčastnit i kurzů se specifičtějším zaměřením a vyhledat si v nich informace, které se jí přímo týkají. Neutratí tak navíc peníze za kurz, který pro ní není přínosný, jako celek.

Kromě široké nabídky kurzů, také velmi oceňuje časovou úsporu. Stejně jako jiné účetní, zvláště v uzávěrkových obdobích, nedisponuje dostatkem volného času na návštěvu celodenního školení, které bývá často spojeno s úmorným cestováním. V případě online kurzu se paní Jelínková prostě připojí z kanceláře nebo z domova a v pohodlí sleduje výklad lektora. Pokud se stane, že jí někdo vyruší, jednoduše si ušlý výklad později pustí z videozáznamu. Pořizované videozáznamy oceňuje také v případech, kdy jí termín školení nevyhovuje, ale přesto je pro ni obsah kurzu důležitý. Takto nemusí hledat alternativu a jednoduše školení zhlédne jindy, prostřednictvím videa. V případě, že by měla nějaké dotazy, které původně chtěla na školení položit, může je zaslat lektorovi předem a své odpovědi poté najde rovněž ve videu.

Motto: "Širší rozhled s nižšími náklady"

Jedna z největších předností online kurzů podle paní Jelínkové spočívá právě ve způsobu kladení dotazů. Tím, že se dotazy pokládají do chatu v průběhu webináře (v předem stanovených blocích) nedochází k tomu, že by se snad ostýchala dotaz položit, nebo měla pocit, že jím vyrušuje, jako tomu někdy bylo na fyzických školeních. Díky tomu, že se dotazy pokládají písemně, si je také může dobře promyslet a položit je přesně v tom znění v jakém potřebuje, bez zbytečné nervozity.

Namísto 2 – 3 fyzických školení, která navštěvovala vždy ke konci roku, se nyní účastní 8 – 10 specializovaných kurzů v průběhu roku. Získává tak mnohem více informací, navíc lépe rozložených podle aktuálnosti dané problematiky, a to za nižší náklady. Paní Jelínková je tak jedna z těch, která díky předplatnému šetří své firmě nejen náklady, ale i svůj pracovní čas. A navíc se vzdělává mnohem pohodlněji než dříve.

Přínosy předplatného účetních online seminářů podle paní Jelínkové

Fyzické školení Online semináře
Finanční podmínky běžná cena jednodenního školení v Praze + doprava (mhd) x počet dříve navštívených kurzů za rok
(2000,- Kč + 60,- Kč x 3) = 6180,- Kč
20 + kurzů za rok (+ přístup k 40 již vydaným videozáznamům) za 5 500,- Kč
Časové podmínky nutná přeprava na místo školení a doba strávená na cestě, vázané na určitý čas a termín - bez možnosti náhrady bez nutnosti cestování, možnost se účastnit webináře odkudkoliv, kde je dostatečné připojení k internetu, v případě nevyhovujícího termínu možnost zhlédnutí videozáznamu
Další podmínky složitější kladení dotazů v případě mnoha účastníků, ostych při kladení dotazů, pokud je potřeba v praxi řešit danou situaci, nutnost dohledávat ve vlastních poznámkách, příp. materiálechm které často neobsahují vše, co bylo řečeno snadné kladení dotazů do chatu bez zbytečné nervozity, možnost zaslání dotazů předem, více kurzů na specifická témata s mnohem nižšími náklady, možnost vrátit se k videozáznamu opakovaně tehdy, kdy je nutné danou situaci řešit v praxi

Co pro mne znamená předplatné?

„Předplatné pro mne znamená velkou finanční úsporu a zároveň možnost dozvědět se novinky i z oblastí, které jsem dříve opomíjela. Rozhodně jsem totiž nešla na kurz, který se plně nevěnoval přímo změnám v účetnictví nebo daních. Konkrétně např. kurzy týkající se častých chyb v nákladech, daních nebo mzdách se mi zdály být příliš drahé, abych si z nich pak odnesla jen pár informací. Případně kurzy týkající se správního řádu, čistě cestovného nebo např. zaměstnaneckých benefitů jsem rovnou přehlížela a pokud jsem potřebovala nějakou informaci z těchto oblastí, pracně jsem ji vyhledávala na internetu. Díky předplatnému již toto nemusím řešit.“
11.05.2015