Ing. Martin Durec

Ing. Bc. Martin Durec je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2007 je členem Komory daňových poradců a rovněž i certifikovaným účetním. Vykonává daňové poradenství a lektorskou a publikační činnost v oblasti problematiky správy bytového fondu.

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
SVJ,BD

Účetnictví SVJ a BD 2022

Ing. Martin Durec
ikona Videozáznam ikona 16.8.2022 videozaznam 3 h 50 min. videozaznam 7 dotazů
Školení se zaměří na problematiku účtování společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Účastníci školení se seznámí s právní úpravou těchto subjektů a účtováním…