Ing. Lenka Kruntorádová , MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Kurzy

play
lektor
DPH

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016

ikona Videozáznam ikona 2.2.2016 videozaznam 3 h 51 min.
Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. Budou vysvětleny postupy při…
play
lektor
Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018

ikona Videozáznam ikona 13.2.2019 videozaznam 3 h 3 min.
Školení vás provede změnami v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Na konkrétních příkladech si budete moct projít techniku výpočtu daně z příjmů fyzických osob i…
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Vnitropodnikové směrnice

ikona Videozáznam ikona 15.9.2016 videozaznam 3 h 18 min.
Cílem školení je zprostředkovat pomocí praktických příkladů správné postupy při sestavování vlastních účetních směrnic.
play
lektor
Ostatní témata

Změny společností (ukončování činnosti, převod, transformace)

ikona Videozáznam ikona 9.11.2016 videozaznam 2 h 6 min.
Cílem školení je připravit posluchače na daňové a účetní problémy v oblasti přeměn společností. Posluchači získají přehled o změnách a praxi ve všech oblastech přeměn se…
play
lektor
Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017

ikona Videozáznam ikona 21.2.2017 videozaznam 3 h 35 min.
Cílem školení je seznámení se změnami a technikou výpočtu Daně z příjmů fyzických osob a praktické provedení výpočtu na konkrétních příkladech, vše v podmínkách roku 2016…
play
lektor
Daň z příjmů

Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny

ikona Videozáznam ikona 30.5.2017 videozaznam 2 h 16 min.
Cílem školení je přinést odpověď na otázku jak obchodovat se spojenými osobami. Finanční úřady se na tuto problematiku stále více zaměřují - v případě daňových doměrků…
play
lektor
Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018

ikona Videozáznam ikona 13.2.2018 videozaznam 3 h 43 min.
Cílem školení je seznámení se změnami v oblasti daně z příjmů fyzický osob a technikou jejího výpočtu.
play
lektor
Daně všeobecně

Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu

ikona Videozáznam ikona 26.4.2018 videozaznam 3 h 18 min.
Na školení bude kladen důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutára týkající se účetní závěrky s.r.o. (odpovědnost, schvalování, zveřejňování), včetně…
play
lektor
Účetnictví pro podnikatele

Konsolidovaná účetní závěrka 1

ikona Videozáznam ikona 10.5.2018 videozaznam 3 h 24 min.
Školení je věnováno základům konsolidace, tedy určení koho se konsolidace týkají a koho ne, metodám konsolidace a konsolidačnímu procesu.
play
lektor
Účetnictví ostatní

Účtování organizačních složek

ikona Videozáznam ikona 22.5.2018 videozaznam 3 h 24 min.
Cílem školení je podat komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek včetně změn daně z příjmu právnických osob 2017/2018 a novely zákona o účetnictví platného…