JUDr. Jakub Morávek, Ph.D

Působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, vyučuje zde především pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Mimo to je právním expertem na pracovní právo advokátní kanceláře Felix a spol. Jakub Morávek pravidelně přispívá do odborných periodik, je autorem a spoluautorem několika odborných publikací. Také se věnuje grantovým projektům (např. GAČR, GAUK), kde je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem. Je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a nominátor „Autorské ceny“ Karlovarských právnických dnů. Vzhledem k jeho zkušenostem také pravidelně přednáší problematiku ochrany osobních údajů a vede odborná školení a semináře k problematice zákoníku práce. V letech 2010 až 2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu na ochranu osobních údajů. Mezi jeho další nesporné úspěchy patří zisk prestižního ocenění Právník roku 2012 v kategorii Talent roku.