RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce od roku 1995, má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem rady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.

Kurzy

play
lektor
Daň z příjmů

Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015

ikona Videozáznam ikona 9.4.2015 videozaznam 3 h 50 min.
Komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k…
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2016

ikona Videozáznam ikona 18.11.2015 videozaznam 3 h 41 min.
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2016.
play
lektor
Daň z příjmů

Daňově uznatelné náklady v roce 2016

ikona Videozáznam ikona 9.2.2016 videozaznam 3 h 53 min.
Cílem školení je komplexní rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti v roce 2016.
play
lektor
Daň z příjmů

Majetek a odpisy v roce 2016

ikona Videozáznam ikona 22.10.2015 videozaznam 3 h 48 min.
Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a…
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2017

ikona Videozáznam ikona 9.2.2017 videozaznam 3 h 46 min.
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2017.
play
lektor
Daň z příjmů

Cestovní náhrady 2017

ikona Videozáznam ikona 4.5.2017 videozaznam 3 h 36 min.
Cílem školení je komplexní rozbor problematiky poskytování cestovních náhrad ve vazbě na úpravu v zákoníku práce a na související pravidla v zákoně o daních z příjmů, v…
play
lektor
Daň z příjmů

Majetek a odpisy 2017

ikona Videozáznam ikona 12.10.2017 videozaznam 3 h 41 min.
Školení se zaměřuje na problematiku hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů a účetnictví, zejména ve vztahu k určení vstupní ceny a způsobu odpisování majetku.
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1.1.2018

ikona Videozáznam ikona 8.2.2018 videozaznam 3 h 45 min.
Cílem školení je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňových a účetních předpisů pro rok 2018.
play
lektor
Daně všeobecně

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019

ikona Videozáznam ikona 5.12.2018 videozaznam 3 h 44 min.
Školení nabízí pohled na novinky a změny v daňové a účetní oblasti od roku 2019, a to v souvislosti s očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH,…