Ing. Věra Engelmannová

Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní městu Prahu. Od roku 2011 vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční a od roku 2016 ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend na Generálním finančním ředitelství. Lektorská činnost: od roku 1994 – semináře zajišťované vzdělávacími agenturami, Komorou daňových poradců. Publikační činnost: od roku 1994 - zejména příručky a časopisy.