Ing. Věra Engelmannová

Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní městu Prahu, od roku 2011 vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční na Generálním finančním ředitelství.

Lektorská činnost: od roku 1994 – semináře zajišťované vzdělávacími agenturami, Komorou daňových poradců. Publikační činnost: od roku 1994 - zejména příručky a časopisy vydávané společností Verlag Dashöfer.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
17.02.2015 1 997 Kč
08.01.2015 1 997 Kč