Ing. Václav Zíka

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, specializace mezinárodní obchod. Pracovník MF ČR s více jak dvacetiletou zkušeností a zaměřením na oblast sjednávání, interpretace a aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. V současné době je vedoucím oddělení Mezinárodního zdaňování, zástupcem ČR v příslušných pracovních skupinách OECD Výboru pro fiskální záležitosti a ve Výboru daňových expertů OSN. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je českým korespondentem IBFD a přednáší na mnoha tuzemských i zahraničních fórech o problematice mezinárodních daňových vztahů.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
17.01.2019 1 997 Kč