Ing. Romana Orlová

Metodik Finančního úřadu, absolvent VŠE Praha. 22 let praxe ve finanční správě. V náplni práce má vydávání rozhodnutí o závazném posouzení, zda se jedná o náklady vynaložené při řešení projektu výzkumu a vývoje, které lze odečíst od základu daně z příjmů a metodický dohled v této oblasti. Člen pracovní skupiny Generálního finančního ředitelství k problematice odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
03.05.2017 1 997 Kč