Ing. Jarmila Figurová

Krizová manažerka s patnáctiletou praxí v řízení likvidací, ať už s cílem ukončení, nebo s cílem obnovení činnosti. Od od roku 2002 vykonává činnost znalkyně (jmenovaná soudem) pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, obor účetní evidence a specializace daňové poradenství. Správkyně konkurzní podstaty v letech 2002 až 2009, nyní ekonom insolvenčního správce.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
25.04.2019 1 997 Kč