Ing. Hana Juráňová

Daňový poradce č. osv. 424 a auditor č. osv. 1935 s více jak pětadvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, v provádění auditů účetních závěrek účetních jednotek různých typů, zejména podnikatelských subjektů, neziskových organizací, subjektů veřejné správy, v provádění přezkumů hospodaření územně samosprávných celků a v provádění veřejnosprávních kontrol včetně kontrol oprávněného čerpání dotací jak u příjemce dotací, tak u jejich poskytovatelů.

Je členkou sekce neziskových organizací při komoře daňových poradců ČR a věnuje se rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní, účetnictví a finanční kontroly. Je autorkou publikací týkajících se účetnictví veřejné správy a inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
07.11.2018 1 997 Kč