Ing. Eva Sedláková

Spoluautorka zákona a odborná lektorka. Pracuje na oddělení legislativy daně z příjmů na Ministerstvu financí ČR. Do její pracovní náplně patří zejména problematika daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, které analyzuje a poté navrhuje opatření k případným řešením aktuálních otázek a celkového zefektivňování daňového systému.

Po dlouholeté praxi vydala mnoho odborných publikací na finanční a daňová témata jako například Daň z příjmů, Odpisy, Finanční leasing, Poradce, FÚDB, Účetnictví, Bilance. Nyní působí i jako odborná lektorka kurzů pro veřejnost.

Webináře

Termín Název webináře Cena vč. DPH
14.02.2013 1 997 Kč