Kurzy: Účetnictví a daně

Results 1 - 10 of 171

Výsledky

Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam připravujeme
Na online školení projdeme uzavření daňové evidence v § 7, příjmy a výdaje dle ostatních paragrafů z...
Ing. Christian Žmolík
Webinář 03.02.2021
On-line školení je zaměřeno na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daníc...
Marek Reinoha
Webinář 10.02.2021
V rámci online školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 20...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 16.02.2021
Cílem online školení je nejenom správně provedené roční zúčtování daně 2020, ale i příprava zaměstna...
Ing. Marika Voženílková
Webinář 24.02.2021
Cílem online školení je seznámení se s výklady a praktickými postupy specifickými pro neziskové orga...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 03.03.2021
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s účtováním a zdaňováním zemědělských podniků na konkrétníc...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 07.04.2021
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatnění nároku na odpočet daně. Na příkladech budou vysvětl...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.04.2021
Cílem kurzu je komplexní rozbor problematiky technického zhodnocení a oprav v daních a účetnictví. V...
Ing. Daniel Horad
Webinář 04.05.2021
Účetnictví je do značné míry otázkou volby. Volby metod, volby limitů, volby procesů. Tento seminář...
Tomáš Líbal
Webinář 12.05.2021
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvít...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.06.2021
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 20...
Tomáš Líbal
Webinář 16.06.2021
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekt...
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Videozáznam připravujeme
Na tomto online kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze min...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz pracuje s problematikou daňových/nedaňových nákladů a základním principem jejich uplatni...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a úč...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online školení je zaměřeno na novelu zákona o DPH účinnou od 1.9.2020 a jsou zmíněny novely zákona o...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem semináře je zopakovat celý proces účetní závěrky pro rok 2020 včetně zaměření na specifika jed...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online školení bude pojednávat o uplatnění DPH u cestovních služeb (v reakci na změny dané daňovým b...
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Na online školení budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních oper...
MVDr. Milan Vodička
Videozáznam ihned k dispozici
Účelem online školení je seznámení posluchačů s aktuální situací a možnostmi „bezkontaktní“, tedy el...