Kurzy: Účetnictví a daně

Results 1 - 10 of 145

Výsledky

Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 10.09.2019
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatňování DPH u nemovitých věcí. Cílem semináře je na příkl...
Tomáš Líbal
Webinář 24.09.2019
Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, k...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 02.10.2019
Na online kurzu budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované pří...
Marek Reinoha
Webinář 10.10.2019
Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů př...
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.11.2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.11.2019
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z po...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 04.12.2019
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
Ing. Daniel Horad
Webinář 10.12.2019
Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním př...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.01.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 14.01.2020
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 23.01.2020
Ing. Christian Žmolík
Webinář 30.01.2020
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Marek Reinoha
Webinář 11.02.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 15.04.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.05.2020
Tomáš Líbal
Webinář 20.05.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 09.06.2020
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Víte jaký kurz použít s ohledem na příslušnou právní úpravu? Znáte často odlišný postup při přepočtu...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti účetních a daňových dokladů a kolik jich...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
V dnešní době již účetnictví není o zaúčtování dokladů, ale spíše o jejich daňovém posouzení. Pak ov...