Kurzy: Účetnictví a daně

Results 1 - 10 of 148

Výsledky

Ing. Christian Žmolík
Webinář 30.01.2020
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Marek Reinoha
Webinář 11.02.2020
Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentaci klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z poh...
Tomáš Líbal
Webinář 19.02.2020
Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou vysvětleny v rámci online kurzu.
Ing. Anna Pelikánová
Webinář 26.02.2020
Cílem online semináře je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskov...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 15.04.2020
Online školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit...
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.05.2020
Vnitřní kontrolní systém, to není jen kontrola dokladů nebo kontrola docházky. Je to skutečně systém...
Bc. Zdeněk Vondrák
Webinář 12.05.2020
Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní....
Tomáš Líbal
Webinář 20.05.2020
Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se tě...
Ing. Daniel Horad
Webinář 09.06.2020
Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu v...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam připravujeme
Online kurz se zaměří na daňové/nedaňové náklady a základní princip jejich uplatnitelnosti v ZDP vče...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými s...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Na online školení se seznámíte se změnami v oblasti daně z příjmů fyzických osob a s technikou jejíh...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním př...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z po...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů př...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované pří...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, k...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatňování DPH u nemovitých věcí. Cílem semináře je na příkl...