Katalog kurzů

Ing. Filip Krejčí
Webinář 03.03.2020
Online kurz se zaměří na veškeré způsoby ukončení pracovního poměru a rovněž i dohod o pracích konan...
Ing. Anna Pelikánová
Webinář 19.03.2020
ŠKOLENÍ BYLO PŘESUNUTO NA 19. 3. 2020 OD 16:00 ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ LEKTORKY
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 15.04.2020
Online školení je zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 22.04.2020
Online školení se zaměřuje na problematiku vyplácení náhrad cestovních výdajů v roce 2020, a to ve v...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 28.04.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.05.2020
Vnitřní kontrolní systém, to není jen kontrola dokladů nebo kontrola docházky. Je to skutečně systém...
Bc. Zdeněk Vondrák
Webinář 12.05.2020
Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní....
Tomáš Líbal
Webinář 20.05.2020
Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se tě...
Ing. Daniel Horad
Webinář 09.06.2020
Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu v...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou vysvětleny v rámci online kurzu.
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentaci klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z poh...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je provést posluchače Ročním zúčtováním daně za rok 2019, vč. vyplňování povinnýc...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz se zaměří na daňové/nedaňové náklady a základní princip jejich uplatnitelnosti v ZDP vče...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými s...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Na online školení se seznámíte se změnami v oblasti daně z příjmů fyzických osob a s technikou jejíh...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním př...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
JUDr. František Vlasák
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz se zaměří především nové úpravy platné od 1. 1. 2020 a novinky připravované pro rok 2020...
Zdeněk Křížek
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online semináře je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami v oblasti personální...