Katalog kurzů

Tomáš Líbal
Webinář 05.04.2018
Cílem webináře je seznámení se s postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku, ať už základní ope...
Ing. Jana Ledvinková
Webinář 10.04.2018
Webinář zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nárok na odpočet daně, úprava a...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 19.04.2018
Webinář se zaměřuje na daňovou problematiku spojenou s používáním automobilu, zejména z pohledu daní...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 26.04.2018
Na webináři bude kladem důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutára týkající se úče...
Ing. Daniel Horad
Webinář 10.05.2018
Webinář je věnován základům konsolidace, tedy určení koho se konsolidace týkají a koho ne, metodám k...
Tomáš Líbal
Webinář 15.05.2018
V rámci webináře budou názorně předvedeny základní postupy účtování o zásobách.
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 22.05.2018
Cílem webináře je podat komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek včetně změn daně z...
Ing. Daniel Horad
Webinář 29.05.2018
Navazující webinář k tématu Konsolidovaná účetní závěrka 1. Na kurzu dojde k prohloubení a rozšíření...
Tomáš Líbal
Webinář 07.06.2018
Obsah webináře se skládá ze základních účetních operací u pohledávek a závazků z obchodních vztahů,...
Tomáš Líbal
Webinář 19.06.2018
Cílem webináře je účastníkům objasnit principy účtování na nákladových a výnosových účtech, jejich r...
Marek Reinoha
Webinář 11.09.2018
Zdeněk Křížek
Webinář 20.09.2018
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Náplní webináře bude zaměřen na sestavení výkazu Cash flow tak, aby skutečně sloužil svému účelu a t...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjm...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Tento webinář Vás provede každoroční povinností zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu ohledně zúčtová...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámení se změnami v oblasti daně z příjmů fyzický osob a technikou jejího výpoč...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daňovýc...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Posluchač se doví veškeré souvislosti s prováděním srážek, vč.rozdílů mezi exekuci a insolvenci z po...
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Pracovní webinář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celní...
Zdeněk Křížek
Videozáznam ihned k dispozici
Na semináři získáte aktuální přehled o změnách v oblasti mezd, které potřebujete při své práci dobře...