Katalog kurzů

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Webinář 27.09.2018
Cílem webináře je komplexní rozbor spotřebních daní včetně příslušné legislativy
Ing. Daniel Horad
Webinář 02.10.2018
Webinář se zaměřuje na mezinárodní účetní standardy IFRS - finanční nástroje a podnikové kombinace
Ing. Daniel Horad
Webinář 12.10.2018
Webinář se zaměřuje na mezinárodní účetní standardy IFRS - tentokrát na účetní metody, tržby a zásob...
JUDr. František Vlasák
Webinář 18.10.2018
Účelem webináře je upozornit posluchače na problémy v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na...
Ing. Věra Engelmannová
Webinář 24.10.2018
Na webináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých vě...
Ing. Hana Juráňová
Webinář 07.11.2018
Na webináři se seznámíte s povinnostmi spojenými se sestavením účetní závěrky příspěvkové organizace...
Ing. Jana Ledvinková
Webinář 15.11.2018
Cílem webináře je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysv...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 20.11.2018
Po absolvování webináře pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem Vaší celoročn...
Marek Reinoha
Webinář 29.11.2018
Účastník získá přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního ob...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 05.12.2018
Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2019, a to v souvislosti s očekávaným...
Ing. Antonín Daněk
Webinář 12.12.2018
Účastník získá podrobné informace o změnách ve zdravotním pojištění i v související právní úpravě v...
Ing. Václav Zíka
Webinář 08.01.2019
V průběhu webináře bude podán praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, a to v kontextu...
Zdeněk Křížek
Webinář 10.01.2019
Na webináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2019, které potřebujete při...
Ing. Daniel Horad
Webinář 15.01.2019
Účetní závěrka je určitým vyvrcholením roční práce nad účetnictvím a rovněž prezentací práce účetníh...
Ing. Tomáš Doležel
Webinář 29.01.2019
Na wemináři se seznámíte s výklady a praktickými postupy v oblasti DPH specifickými pro neziskové or...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 06.02.2019
Cílem webináře je ucelený rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti v roce 2019.
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 12.02.2019
Na webináři se seznámíte se změnami v oblasti DP FO a dále s technikou výpočtu DP FO na konkrétních...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 21.02.2019
Ing. Christian Žmolík
Webinář 28.02.2019
Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjm...
Zdeněk Křížek
Videozáznam připravujeme
Cílem webináře je seznámení se s právy a povinnostmi, které se pojí s rolí zaměstnavatele. Lektor po...