Kurzy: Účetnictví pro podnikatele

Results 1 - 10 of 47

Výsledky

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 03.03.2021
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s účtováním a zdaňováním zemědělských podniků na konkrétníc...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.04.2021
Obsah školení bude zveřejněný koncem ledna.
Ing. Daniel Horad
Webinář 04.05.2021
Účetnictví je do značné míry otázkou volby. Volby metod, volby limitů, volby procesů. Tento seminář...
Tomáš Líbal
Webinář 12.05.2021
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvít...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.06.2021
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 20...
Tomáš Líbal
Webinář 16.06.2021
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekt...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a úč...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem semináře je zopakovat celý proces účetní závěrky pro rok 2020 včetně zaměření na specifika jed...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků takovým způsobem jako by se jednalo o...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu v...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Program online kurzu se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se těmt...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Vnitřní kontrolní systém není jen kontrola dokladů nebo kontrola docházky. Je to skutečně systém slo...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
INFORMACE JSOU AKTUÁLNÍ KE DNI KONÁNÍ ŠKOLENÍ TO JE K 26. 3. 2020
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Z procesu celé závěrky je v tomto online kurzu vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním případů...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Díky online kurzu se můžete seznámit s tím, co vše podléhá inventarizaci. Zaměřen je i na časté chyb...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Víte jaký kurz použít s ohledem na příslušnou právní úpravu? Znáte často odlišný postup při přepočtu...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitosti účetních a daňových dokladů a kolik jich...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz přináší komplexní rozbor problematiky pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z...