Kurzy: Účetnictví a daně, 2018

Results 1 - 10 of 23

Výsledky

Ing. Daniel Horad
Webinář 29.05.2018
Navazující webinář k tématu Konsolidovaná účetní závěrka 1. Na kurzu dojde k prohloubení a rozšíření...
Tomáš Líbal
Webinář 07.06.2018
Obsah webináře se skládá ze základních účetních operací u pohledávek a závazků z obchodních vztahů,...
Tomáš Líbal
Webinář 19.06.2018
Cílem webináře je účastníkům objasnit principy účtování na nákladových a výnosových účtech, jejich r...
Marek Reinoha
Webinář 11.09.2018
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Webinář 27.09.2018
Cílem webináře je komplexní rozbor spotřebních daní včetně příslušné legislativy
Ing. Daniel Horad
Webinář 02.10.2018
Webinář se zaměřuje na mezinárodní účetní standardy IFRS - finanční nástroje a podnikové kombinace
Ing. Daniel Horad
Webinář 12.10.2018
Webinář se zaměřuje na mezinárodní účetní standardy IFRS - tentokrát na účetní metody, tržby a zásob...
Ing. Věra Engelmannová
Webinář 24.10.2018
Na webináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých vě...
Hana Juráňová
Webinář 07.11.2018
Ing. Jana Ledvinková
Webinář 15.11.2018
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 20.11.2018
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam připravujeme
Cílem webináře je podat komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek včetně změn daně z...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
V rámci webináře budou názorně předvedeny základní postupy účtování o zásobách.
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář je věnován základům konsolidace, tedy určení koho se konsolidace týkají a koho ne, metodám k...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Na webináři bude kladem důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutára týkající se úče...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář se zaměřuje na daňovou problematiku spojenou s používáním automobilu, zejména z pohledu daní...
Ing. Jana Ledvinková
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Nárok na odpočet daně, úprava a...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámení se s postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku, ať už základní ope...
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář bude zaměřen na sestavení výkazu Cash flow tak, aby skutečně sloužil svému účelu a to na kon...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjm...