Kurzy: Účetnictví a daně, Tomáš Líbal

Položky: 9

Výsledky

Tomáš Líbal
Webinář 05.04.2018
Cílem webináře je seznámení se s postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku, ať už základní ope...
Tomáš Líbal
Webinář 15.05.2018
V rámci webináře budou názorně předvedeny základní postupy účtování o zásobách.
Tomáš Líbal
Webinář 07.06.2018
Obsah webináře se skládá ze základních účetních operací u pohledávek a závazků z obchodních vztahů,...
Tomáš Líbal
Webinář 19.06.2018
Cílem webináře je účastníkům objasnit principy účtování na nákladových a výnosových účtech, jejich r...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je vysvětlit postup účtování u vybraných komplikovaných účetních případů a upozornit...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je seznámení se ze správným postupem u vybraných okruhů v oblasti účetnictví a daní.
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Změny v účetnictví podnikatelů platné od roku 2016.
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem webináře je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté chyby.