Kurzy: Nově zařazené téma

Položky: 5

Výsledky

Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 10.09.2019
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatňování DPH u nemovitých věcí. Cílem semináře je na příkl...
Zdeněk Křížek
Webinář 17.09.2019
Získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v sou...
Tomáš Líbal
Webinář 24.09.2019
Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, k...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 02.10.2019
Na online kurzu budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované pří...
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.11.2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...