Kurzy: 2021

Results 1 - 10 of 17

Výsledky

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Videozáznam připravujeme
Na tomto online kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze min...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 27.01.2021
Na online školení projdeme uzavření daňové evidence v § 7, příjmy a výdaje dle ostatních paragrafů z...
Ing. Christian Žmolík
Webinář 03.02.2021
On-line školení je zaměřeno na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daníc...
Marek Reinoha
Webinář 10.02.2021
V rámci online školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 20...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 16.02.2021
Cílem online školení je nejenom správně provedené roční zúčtování daně 2020, ale i příprava zaměstna...
Ing. Marika Voženílková
Webinář 24.02.2021
Cílem online školení je seznámení se s výklady a praktickými postupy specifickými pro neziskové orga...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 03.03.2021
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s účtováním a zdaňováním zemědělských podniků na konkrétníc...
Ing. Filip Krejčí
Webinář 17.03.2021
Cílem online kurzu je posluchače seznámit s praktickými postupy rozvržení pracovní doby. Výklad bude...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 07.04.2021
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatnění nároku na odpočet daně. Na příkladech budou vysvětl...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.04.2021
Obsah školení bude zveřejněný koncem ledna.
Zdeněk Křížek
Webinář 21.04.2021
Na online kurzu se posluchači seznámí s problematikou výpočtů mezd, platu a odměn z dohody o provede...
Ing. Daniel Horad
Webinář 04.05.2021
Účetnictví je do značné míry otázkou volby. Volby metod, volby limitů, volby procesů. Tento seminář...
Tomáš Líbal
Webinář 12.05.2021
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvít...
Zdeněk Křížek
Webinář 27.05.2021
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.06.2021
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 20...
Tomáš Líbal
Webinář 16.06.2021
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekt...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz pracuje s problematikou daňových/nedaňových nákladů a základním principem jejich uplatni...