Kurzy: 2020

Results 1 - 10 of 20

Výsledky

Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 15.04.2020
Online školení bude zaměřeno na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznám...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 22.04.2020
Online školení se zaměřuje na problematiku vyplácení náhrad cestovních výdajů v roce 2020, a to ve v...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 28.04.2020
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.05.2020
Vnitřní kontrolní systém, to není jen kontrola dokladů nebo kontrola docházky. Je to skutečně systém...
Bc. Zdeněk Vondrák
Webinář 12.05.2020
Online školení je určeno pro účetní a daňové poradce pro získání základního přehledu o správě daní....
Tomáš Líbal
Webinář 20.05.2020
Program online školení se zaměřuje na okruhy účetnictví, kde se často chybuje. Cílem je naučit se tě...
Ing. Daniel Horad
Webinář 09.06.2020
Online školení nejprve účetnictví zakotví, a to jak z pohledu legislativy, tak především z pohledu v...
Ing. Daniel Horad
Webinář 08.09.2020
Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků takovým způsobem jako by se jednalo o...
Bc. Zdeněk Vondrák
Webinář 24.09.2020
Ing. Filip Krejčí
Videozáznam ihned k dispozici
Během online školení si můžete poslechnout názor odborníka na aktuální situaci v pracovněprávní obla...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Během krátkého online školení si můžete poslechnout názor odborníka na aktuální situaci v daňové a ú...
Ing. Anna Pelikánová
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníka s problematikou účetnictví a daní týkajících se neziskových...
Ing. Filip Krejčí
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na veškeré způsoby ukončení pracovního poměru a rovněž i dohod o pracích kona...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Novela zákona o elektronické evidenci tržeb přinesla řadu změn, které budou vysvětleny v rámci onlin...
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentaci klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z poh...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je provést posluchače Ročním zúčtováním daně za rok 2019, vč. vyplňování povinnýc...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz pracuje s problematikou daňových/nedaňových nákladů a základními principy jejich uplatni...
Ing. Zdeněk Kuneš
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými s...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu se seznámíte se změnami v oblasti daně z příjmů fyzických osob a s technikou jejího...