Kurzy: 2015

Results 1 - 10 of 28

Výsledky

Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Účastník online kurzu ocení úzké propojení výkladu konkrétních ustanovení zákoníku práce s praktický...
JUDr. František Vlasák
Videozáznam ihned k dispozici
Účelem online kurzu je probrat změny, které v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezp...
Ing. Ota Paikert
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámení účastníků s aktuálním stavem a změnami provedenými v oblasti DPH v r...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky se schválenými či očekávanými novelami nejdůležitějších daň...
Mgr. Vladimír Černý
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby, problematiku nerovnoměrného rozvr...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uz...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z p...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit se se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 navazujícíc...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače se současným stavem povinné elektronické komunikace i vzhl...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je objasnit si společně situace, ke kterým dochází na mzdových účtárnách a provés...
Tomáš Líbal
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je vysvětlit postup účtování u vybraných účetních případů a upozornit na časté ch...
Bc. Zdeněk Vondrák
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit posluchače s procesem provádění srážek od počátku, kdy dojde do organ...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu se budete orientovat v možnostech poskytování zaměstnaneckých benefitů z...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup p...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky se základními změnami v oblasti DPH v roce 2015 ve vazbě na...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Po absolvování online kurzu budete mít základní přehled o daňových principech a postupech, potřebnýc...
Vladislava Dvořáková, Dis.
Videozáznam ihned k dispozici
Na online kurzu získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povin...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2015, a to s ohledem na první pozna...
Ing. Věra Engelmannová
Videozáznam ihned k dispozici
Zadání příkladu, vysvětlení postupu zdanění a uvedení dotčených ustanovení zákonného opatření Senátu...