Novinky ve mzdách v roce 2018

Lektor:
Zdeněk Křížek
Cena[?]:
1650 Kč bez DPH (1997 Kč s DPH)
Termín[?]:
04.01.2018 10:00 (Videozáznam je k dispozici.)[?]
Délka[?]:
4 hodiny
Termín/Forma[?]:

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2018, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákonu o zaměstnanosti, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).

 

Obsah webináře

 • ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2017: Zásadní změny v agenturním zaměstnání, přivýdělek uchazeče o zaměstnání, plnění povinného podílu ve vazbě na náhradní plnění, změny v evidenci vyslaných zaměstnanců v rámci Evropské unie.
 • ZMĚNY V OBLASTI PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA OD 1.10.2017: Vstupní pracovně-lékařské prohlídky - kdy musí být provedena, výsledek vstupní prohlídky, kdo hradí náklady. Nově výpis z dokumentace - termíny, do kdy musí lékař vystavit výpis z dokumentace, změny v intervalu u periodických prohlídek, pracovně-lékařských prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci, dohlídky pracovišť. Celá řada názorných ukázek - zápis z dohlídky pracovišť, vnitřní předpis, protokol o provedené lékařské prohlídce. Změny u výstupních prohlídek.
 • NAVRHOVANÉ ZMĚNY V SAZBÁCH MINIMÁLNÍ ZARUČENÉ MZDY OD ROKU 2018: Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 - pojmy minimální a zaručená mzda, dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy - daň ze závislé činnosti - daňový bonus, zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ, příplatek za ztížené pracovní prostředí, výše odměny u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ
 • SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN:
  Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky - ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ - v roce 2017 a 2018 - porovnání, povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu - ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu, uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele, povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek- nezabavitelné částky, dokladovost vyživovaných osob, určení jednotlivých třetin, vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby, rozsudek nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016 o srážce z částky odstupného , celá řada ukázek výpočtů srážek.
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2017 s výhledem na rok 2018: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, minimální vyměřovací základ 2018 - zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ, okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců, Nařízení vlády 140/2017 o vyměřovacím základu u osob, za které je plátce pojistného stát • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů, pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány, odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2017 s výhledem na rok 2018: Maximální vyměřovací základ – zrušení, započitatelnost příjmů pro odvod pojistného, zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018, výše sazeb pojistného v roce 2018. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného, dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění, osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018, dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 změny od 1.2.2018: Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 - porovnání, redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek - nová dávka „otcovská dovolená“, rozhodné období v roce 2018. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši, součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení. Nemocenská u dobrovolných hasičů.
 • DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2018: Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1.7.2017 a další změny od roku 2018. Příprava na budoucí povolání, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, nový okruh poplatníků, kterých se bude týkat daň srážková, dokladování nároku na slevu na dani u invalidních osob, tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, hlášení změn.
 • DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2017 a 2018: Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Ochrana osobních údajů od května 2018, nové postupy ve vazbě na nové nařízení tzv. GDPR. novelizace Zákona o ochraně osobních údajů! Zaměstnávání občanů EU a cizinců - stručná informace o zásadách možnosti zaměstnávat cizince na základě Zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců. Ohlašovací povinnost, závazné tiskopisy, termíny - Úřad práce, OSSZ a ZP, cizinecká policie.
 • DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Komu je webinář určen

 • mzdoví účetní
 • personalisté
 • ostatní zaměstnanci, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.
 

Výhody webináře


Ukázka webináře (stiskněte na přehrát).
 • Webinář můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře, stačí, když se připojíte k internetu.
 • V průběhu webináře můžete získat odpovědi na Vaše dotazy položením přímých otázek lektorovi.
 • Můžete položit komplikovanější dotazy před konáním webináře a lektor na ně odpoví přednostně v průběhu výkladu.
 • Po ukončení webináře získáte zdarma přístup k videozáznamu, získané znalosti si tak budete moci osvěžit kdykoliv v budoucnu.
1997 Kč s DPH
 

Co říkají zákazníci?

"Vynikající forma školení - nezanedbatelná úspora času, bez vedlejších nákladů a v pohodlí domova či kanceláře. Technicky jsou webináře výborně připravené, online forma mi poskytla vybrat si školení a lektora podle kvality, nikoliv podle regionu a dostupnosti. Velice příznivá cena." Jitka Hartmanová

"Tato forma pro účetní školení je opravdu báječným nápadem, nemusím vybírat školení dle místa a doby konání kvůli dopravě, samozřejmě ušetřím čas za cestování, školení si mohu zopakovat, vyslechnout znovu. Jednoznačně skvělé." Dana Rudolfová

"Školení formou webináře je naprosto vyhovující pro všechny účetní, a to ať již začínající, tak i pro pokročilé. Je zde veliká výhoda menšího počtu účastníků a možnosti klást jakékoliv otázky beze studu, že se ptáte na něco naprosto jasného. Neméně významnou výhodou je sledování webináře z kanceláře, nebo dokonce z domova. Účastník se tak cítí ve svém prostředí mnohem pohodlněji. Osobně to vnímám jako velikou výhodu pro lepší soustředění se. Webinář mohu všem vřele doporučit - s obrovskou časovou úsporou lze zde získat vyčerpávající přehled o probírané tématice s možnosti jednoduchého kladení otázek."  Olga Načeradská

Další reference

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví, personalistikou a pracovněprávním poradenstvím. Dále pak pořádáním certifikovaných rekvalifikačních kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

 

Ukázka videozáznamu

Ukázka z videozáznamu tohoto webináře. Ihned k dispozici ke stažení nebo přehrání přes internet.
 

Předplatné

Získejte přístup ke všem již vydaným videozáznamům a k těm, které budou vydané v průběhu jednoho roku. Bude jich minimálně 25 ks. Zároveň získáte možnost se zdarma zúčastnit všech webinářů.

Výhodné předplatné

 

Aktuální webináře

03.03.2020  Způsoby ukončení pracovního poměru 2020 (Ing. Filip Krejčí)
15.04.2020  DPH pro začátečníky 2020 (Ing. Zdeněk Kuneš)
 
 

Často kladené otázky

Co je to webinář?

Webinář je školení, které se koná přes internet. Stejně jako u prezenčních školení má webinář omezený počet účastníků a je veden lektorem. V průběhu webináře můžete komunikovat jak s lektorem, tak i s dalšími účastníky prostřednictvím chatu, takže zůstává zachována interaktivita.

Proč zrovna webináře?

Webináře mají tu nespornou výhodu a to sice, že účast na webináři nevyžaduje zdlouhavé dojíždění a lze se jich účastnit odkudkoli, kde je připojení k internetu. Lze je sledovat nejen na PC ale i na mobilních zařízeních prostřednictvím jednoduchých aplikací. Webináře jsou efektivním způsobem, jak ušetřit čas a přitom obdržet stejnou nebo lepší kvalitu a přidanou hodnotu jako u prezenčních školení.

Jak probíhá webinář?

Účast na webináři je realizována přes internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo Internet Explorer) v takzvané virtuální třídě. Lektor je snímán kamerou, každý účastník jej tak vidí na svém PC, notebooku nebo mobilním zařízení. Ve virtuální třídě je též k dispozici tabule, kde účastníci vidí připravenou prezentaci, plochu počítače lektora nebo jiné dokumenty nebo videa. Výklad webináře může být průběžně doplněn o interaktivní aktivity, jako jsou ankety a cvičení. V průběhu webináře je samozřejmě i prostor pro dotazy prostřednictvím textového chatu.

Jaké jsou technické požadavky na webináře?

Technické požadavky pro přístup k webináři budete zřejmě splňovat už jen proto, že jste na této stránce. Pokud to shrneme, potřebujete přístup k internetu, internetový prohlížeč, sluchátka nebo reproduktory. Zvláště pokud se webináře účastníte poprvé je ale vhodné otestovat připravenost Vaše zařízení pro připojení k webináři. Jak otestovat Váš PC zjistíte na stránce systémové nároky.

Dnes je termín webináře, jak se na něj přihlásím?

Den před konáním webináře, nebo dříve, obdrží každý registrovaný účastník webináře podrobný návod, jak se přihlásit na webinář. Návod je velmi jednoduchý a obsahuje též snadný postup jak otestovat, zda Váš počítač splňuje technické požadavky. Pro přihlášení na webinář je nutné se přihlásit na Videolektor.cz, mějte tedy při ruce svoje přihlašovací údaje. Pokud si nejste jisti svým heslem, můžete si jej obnovit dle pokynů v sekci Začínáme.

Co dělat v případě technických problémů při účasti na webináři

V prvé řadě nemějte obavy, u 99,9 % zájemců je připojení v pořádku. Pokud se Vám ovšem nedaří přihlásit na webinář nebo jste se již připojili, ale nevidíte prezentaci, neslyšíte zvuk apod. je první pomocí opětovné přihlášení. Ve většině problémů toto opětovné přihlášení vyřeší nastalé problémy. Pokud ne, je pro Vás připravena bezplatná technická podpora na zákaznické lince. V případě, že by došlo k výpadku na naší straně, budete o tom informováni v chatu ve webinářovém okně pracovníkem technické podpory. Vzhledem k existenci záložního připojení k internetu nebude výpadek trvat déle než několik minut.

Jaké jsou možnosti úhrady za účast na webináři?

Snažíme se, aby nákup webináře byl co nejjednodušší. Webinář tedy můžete zakoupit a zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. V případě potřeby Vám vystavíme zálohovou fakturu pro platbu bankovním převodem.

Co když se nemohu webináře zúčastnit?

Pokud se nemůžete webináře v daném termínu, nezoufejte. Z každého kurzu je pořizován videozáznam v dobré kvalitě, který můžete zhlédnout později. Videozáznam je k dispozici vždy do týdne od konání webináře. Koupí webináře získáváte automaticky i videozáznam k dalšímu zopakování látky, či právě pro případ, že by Vám původní termín nevyhovoval. Pokud jste plánovali na webináři položit lektorovi specifické dotazy, můžete nám je předem zaslat emailem a odpovědi na ně naleznete právě ve zmiňovaném videozáznamu.

Mohu si webináře započíst do KPV?

Absolvované webináře na Videolektor.cz je možné započíst do kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) auditorů a KPV daňových poradců.
Komorou auditorů je pro započtení online kurzů stanoven maximální počet 5 hodin za kalendářní rok.

 
Máte další otázky? Navštivte sekci často kladených otázek nebo nám položte dotaz.

Položit dotaz