Katalog kurzů

Ing. Věra Engelmannová
Webinář 24.10.2018
Na webináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých vě...
Ing. Hana Juráňová
Webinář 07.11.2018
Na webináři se seznámíte s povinnostmi spojenými se sestavením účetní závěrky příspěvkové organizace...
Ing. Jana Ledvinková
Webinář 15.11.2018
Cílem webináře je seznámení s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019, a vysv...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 20.11.2018
Po absolvování webináře pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem Vaší celoročn...
Marek Reinoha
Webinář 29.11.2018
Účastník získá přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního ob...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 05.12.2018
Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2019, a to v souvislosti s očekávaným...
Ing. Antonín Daněk
Webinář 12.12.2018
Účastník získá podrobné informace o změnách ve zdravotním pojištění i v související právní úpravě v...
Ing. Václav Zíka
Webinář 08.01.2019
V průběhu webináře bude podán praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, a to v kontextu...
Zdeněk Křížek
Webinář 10.01.2019
Na webináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2019, které potřebujete při...
Ing. Daniel Horad
Webinář 15.01.2019
Účetní závěrka je určitým vyvrcholením roční práce nad účetnictvím a rovněž prezentací práce účetníh...
JUDr. František Vlasák
Webinář 22.01.2019
Účelem webináře je upozornit posluchače na problémy v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na...
Ing. Tomáš Doležel
Webinář 29.01.2019
Na wemináři se seznámíte s výklady a praktickými postupy v oblasti DPH specifickými pro neziskové or...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 06.02.2019
Cílem webináře je ucelený rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti v roce 2019.
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 12.02.2019
Na webináři se seznámíte se změnami v oblasti DP FO a dále s technikou výpočtu DP FO na konkrétních...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 21.02.2019
Ing. Christian Žmolík
Webinář 28.02.2019
Webinář je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjm...
Mgr. Vladimír Černý
Webinář 06.03.2019
Webinář ke změně zákoníku práce, která byla od roku 2017 několikrát odložena v legislativním procesu...
Ing. Jana Ledvinková
Webinář 09.04.2019
Webinář zabývající se uplatňováním DPH v praxi, tentokrát na témata: Datum uskutečnění zdanitelného...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 16.04.2019
Ing. Daniel Horad
Videozáznam ihned k dispozici
Webinář se zaměřuje na mezinárodní účetní standardy IFRS - tentokrát na účetní metody, tržby a zásob...