Katalog kurzů

Zdeněk Křížek
Webinář 17.09.2019
Získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v sou...
Tomáš Líbal
Webinář 24.09.2019
Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, k...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 02.10.2019
Na online kurzu budete seznámeni s příklady z praxe účtování nestátních organizací. Prezentované pří...
Marek Reinoha
Webinář 10.10.2019
Cílem online kurzu je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů př...
Ing. Filip Krejčí
Webinář 22.10.2019
Online kurz vysvětlí základy typy nepřítomností, se kterými se lze v praxi setkat.
Ing. Antonín Daněk
Webinář 30.10.2019
Cílem online kurzu je analyzovat změny ve zdravotním pojištění v roce 2019 a k 1. 1. 2020. Na základ...
Ing. Daniel Horad
Webinář 05.11.2019
Odložená daň je občas postrachem účetnictví. Je to sice nástroj abstraktní, ale v účetnictví nanejvý...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.11.2019
Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z po...
Zdeněk Křížek
Webinář 21.11.2019
Cílem online semináře je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami v oblasti personální...
JUDr. František Vlasák
Webinář 28.11.2019
Kurz k aktuálnímu vývoji v problematice - eNeschopenky, zrušení karenční doby a další změny.
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 04.12.2019
Online kurzu se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2020, a to v souvislosti s již s...
Ing. Daniel Horad
Webinář 10.12.2019
Z procesu celé závěrky bude v tomto online semináři vyňata ta část, která se věnuje pouze účetním př...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.01.2020
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 14.01.2020
Online kurz je zaměřen na uplatňování DPH u problematických oblastí při obchodování mezi členskými s...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Webinář 23.01.2020
Ing. Christian Žmolík
Webinář 30.01.2020
Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z p...
Bc. Elen Vontorková
Webinář 04.02.2020
Marek Reinoha
Webinář 11.02.2020
Tomáš Líbal
Webinář 19.02.2020
Ing. Filip Krejčí
Webinář 03.03.2020