Katalog kurzů

Ing. Filip Krejčí
Webinář 17.03.2021
Cílem online kurzu je posluchače seznámit s praktickými postupy rozvržení pracovní doby. Výklad bude...
Ing. Zdeněk Kuneš
Webinář 07.04.2021
Online kurz je zaměřen na problematiku uplatnění nároku na odpočet daně. Na příkladech budou vysvětl...
RNDr. Ivan Brychta
Webinář 14.04.2021
Cílem kurzu je komplexní rozbor problematiky technického zhodnocení a oprav v daních a účetnictví. V...
Zdeněk Křížek
Webinář 21.04.2021
Na online kurzu se posluchači seznámí s problematikou výpočtů mezd, platu a odměn z dohody o provede...
Ing. Petr Pecháček
Webinář 27.04.2021
Naučte se díky online školení efektivně využívat Excel pro svou účetní praxi.
Ing. Daniel Horad
Webinář 04.05.2021
Účetnictví je do značné míry otázkou volby. Volby metod, volby limitů, volby procesů. Tento seminář...
Tomáš Líbal
Webinář 12.05.2021
Seznámíte se s formálními náležitostmi dokladů a častými chybami, které se v praxi vyskytují. Dozvít...
Zdeněk Křížek
Webinář 27.05.2021
Tento kurz má objasnit povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů EU a cizinců ve smyslu daný...
Ing. Petr Pecháček
Webinář 02.06.2021
Naučte se efektivně využívat Excel pro svou účetní praxi.
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Webinář 08.06.2021
Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 20...
Tomáš Líbal
Webinář 16.06.2021
Seznámíte se aktuálními pravidly pro účtování nákladů a výnosů se zaměřením na podnikatelské subjekt...
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Videozáznam připravujeme
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s účtováním a zdaňováním zemědělských podniků na konkrétníc...
Ing. Marika Voženílková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online školení je seznámení se s výklady a praktickými postupy specifickými pro neziskové orga...
Bc. Elen Vontorková
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online školení je nejenom správně provedené roční zúčtování daně 2020, ale i příprava zaměstna...
Marek Reinoha
Videozáznam ihned k dispozici
V rámci online školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 20...
Ing. Christian Žmolík
Videozáznam ihned k dispozici
On-line školení je zaměřeno na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daníc...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Na online školení projdeme uzavření daňové evidence v § 7, příjmy a výdaje dle ostatních paragrafů z...
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Videozáznam ihned k dispozici
Na tomto online kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze min...
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
Videozáznam ihned k dispozici
Online kurz pracuje s problematikou daňových/nedaňových nákladů a základním principem jejich uplatni...
RNDr. Ivan Brychta
Videozáznam ihned k dispozici
Cílem online kurzu je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a úč...