Komora certifikovaných účetních

Logo Komory certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních zajišťuje odborný informační servis a nabízí ucelený systém
profesního vzdělávání. Odborný servis zahrnuje:
- Prosazování legislativních úprav účetní profese
- Informování o novinkách v účetním oboru
- Zajištění kontinuálního profesního vzdělávání
- Vytváření etického kodexu a dalších norem usměrňujících činnost účetní profese

Jako člen Komory můžete navíc využívat výhody plynoucí z partnerství s klíčovými společnostmi.
Odborná školení pořádaná Komorou zahrnující nejen oblast účetnictví, ale zahrnující i navazující
aspekty daňové, finanční či právní.

https://www.komora-ucetnich.cz

Praktické informace pro zákazníky Videolektora
https://podpora.videolektor.cz/cs/articles/3883232-videolektor-je-partne...

Oznámení o spolupráci na blogu Videolektora
https://blog.videolektor.cz/vyhodnejsi-vzdelavani-pro-cleny-komory-certi...

Oznámení o spolupráci v aktualitách KCÚ
https://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/novinky#Actuality1100

Informace k online vzdělávání pro členy KCÚ
https://www.komora-ucetnich.cz/cze/vzdelavani/online_vzdelavani